Про результати експертизи анотованих звітів за закінченими науково-дослідними роботами у 2013 році

Про результати експертизи

анотованих звітів за закінченими

науково-дослідними роботами у 2013 році

Наказ МОНУ № 591 від 14 травні 2014 року

 

Назва роботи,

науковий керівник

Тип

Секція

Середній бал

 

Фундаментальні НДР

 

1.

Тема НДР: Методологія моделювання процесів образного мислення у відповідності до задач пізнавальної та мовленнєвої діяльності людини

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. Квєтний Роман Наумович

Ф

Інформатика та кібернетика

99

2.

Тема НДР: Теоретичні основи процесів фазового розділення вологих дисперсних матеріалів в полі віброударних інерційних навантажень

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович

 

Ф

Машинобудування

87,5

3.

Тема НДР: Розподілені ієрархічні оптико-електронні паралельні логіко-часові інформаційно-енергетичні середовища

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. Кожем'яко Володимир Прокопович

Ф

Приладобудування

78,5

4.

Тема НДР: Наукові основи мінімізації техногенних ризиків в умовах виробництва енергоносіїв із органічних відходів

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. Ткаченко Станіслав Йосипович

Ф

Охорона навколишнього середовища

75,5

5.

Тема НДР: Математичні моделі прогнозування поведінки складних економічних систем за умов кризових явищ в економіці

Керівник НДР: д-р екон. наук, доц. Мороз Олена Омелянівна

Ф

Економіка

71

6.

Тема НДР: Розроблення спектрополяриметричних методів та засобів локації і контролю для дослідження полідисперсних середовищ в екологічному моніторингу

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. Петрук Василь Григорович

Ф

Охорона навколишнього середовища

 

70

7.

Тема НДР: Розробка теоретичних основ побудови та створення енергозберігаючих інформаційних пристроїв на базі багатопараметричних узагальнених перетворювачів іммітанса

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. Філинюк Микола Антонович

Ф

Електроніка, радіотехніка та телекомунікації

68

8.

Тема НДР: Розробка теоретичних засад побудови високочутливих засобів вимірювання та контролю з використанням генераторів хаотичних коливань

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. Кучерук Володимир Юрійович

Ф

Приладобудування

63

9.

Тема НДР: Математичне моделювання пластичного деформування на вільній бічній поверхні циліндричного зразка при вісесиметричному стиску

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. Михалевич Володимир Маркусович

Ф

Механіка

54,5

10.

Тема НДР: Ідентифікація багатофакторних залежностей на основі гібридних нечітких моделей

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. Штовба Сергій Дмитрович

 

Ф

Інформатика та кібернетика

46

 

Прикладні НДР

 

11.

Тема НДР: Розробка теорії та методології цифрового оброблення радіосигналів у реальному часі.

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. Кичак Василь Мартинович

П

Електроніка, радіотехніка та телекомунікації

112

12.

Тема НДР: Розробка неінвазивних оптико-електронних систем двовимірної поляризаційної томографії фазово-неоднорідних біологічних об’єктів.

Керівники НДР: д-р техн. наук, проф. Павлов С.В., д-р техн. наук, проф. Злепко Сергій Макарович

П

Інформатика та кібернетика

100

13.

Тема НДР: Розробка методу прискореної автентифікації на основі рекурентних послідовностей та засобів його реалізації

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. Роїк Олександр Митрофанович

П

Інформатика та кібернетика

91,5

14.

Тема НДР: Розробка методів та засобів прийняття рішень при управлінні технологічними процесами, що розгалужуються, в умовах невизначеності.

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. Дубовой Володимир Михайлович

П

Інформатика та кібернетика

85,5

15.

Тема НДР: Моделі композиційних та суцільних матеріалів як основа прогнозування ресурсу міцності і пластичності та їх застосування для розробки ресурсозберігаючих технологій

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. Огородніков Віталій Антонович

П

Машинобудування

82

16.

Тема НДР: Нові методи та засоби вимірювання механічних фізичних величин на основі вдосконаленої теорії електродинамічних аналогій.

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. Кухарчук Василь Васильович

П

Приладобудування

81,5

17.

Тема НДР: Розробка вітроенергетичної установки, придатної для використання енергії вітрових потоків, створених залізничним транспортом під час руху

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. Мокін Борис Іванович

П

Енергетика та енергозбереження

 

76,5

18.

Тема НДР: Розробка методів і засобів діагностування силового електрообладнання та керування режимами електричних мереж за реактивною потужністю і якістю електроенергії.

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. Грабко Володимир Віталійович

П

Енергетика та енергозбереження

67