План симпозіумів, з'їздів, конференцій, семінарів

НАУКОВО-TЕХНІЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ  у ВНТУ у 2011 РОЦІ

 

XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці»
м. Вінниця
17-19 травня

Запрошуємо до участі науковців академічних установ та провідних університетів, фахівців підприємств машинобудування.
Основні напрямки роботи конференції: актуальні питання розвитку гідромеханіки та гідро-пневмоавтоматики і застосування нових результатів в інженерній практиці.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Національний технічний університет України   «Київський політехнічний інститут»;  Технічний університет  «Georghe Asachi»,  м. Яси,  Румунія.

Контактна інформація: т. (0432)  598595
e-mail: inmt@inmt.vstu.vinnica.ua

 

ІІІ Всеукраїнський з'їзд екологів
м. Вінниця
21-24 вересня

Запрошуємо до участі вчених, інженерів, фахівців-екологів, аспірантів, студентів, бізнесменів. Основні напрямки роботи конференції: екологічна безпека України.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Міністерство охорони навколишнього природного середовища України; Державний комітет України по водному господарству; Національна академія наук України; Вінницький національний аграрний університет та ін.

Контактна інформація: т. (0432) 598442
e-mail : petruk@vstu.vinnica.ua

 

Міжнародна науково-технічна конференція « Оптимальне керування електроустановками»
м. Вінниця
11-14 жовтня

Запрошуємо до участі науковців, викладачів, нженерів, виробничників, аспірантів, магістрантів.
Основні напрямки роботи конференції: математичне моделювання; вимірювальні комплекси; аналіз і синтез; конструювання та діагностика; впровадження сучасних інформаційних технологій; перетворення електроенергії електроощадні технології; сучасні прилади та апарати; автоматизація. Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Донецький національний технічний університет; Технічний університет Молдови, м. Кишинів; Університет м. Дуала, Республіка Камерун; Вроцлавський технологічний університет, Польща; Благовіщенський технічний університет, РФ.

Контактна інформація: т. (0432) 598444
e-mail : epss@energo.vstu.vinnica.ua

 

ХХХV Міжнародна науково-практична конференція « Застосування лазерів у медицині та біології»
м. Гурзуф
жовтень

Запрошуємо до участі всіх зацікавлених актуальними проблемами застосування оптичних, лазерних та фотонних технологій.
Основні напрямки роботи конференції : обговорення актуальних питань застосування оптичних, лазерних та фотонних технологій у фотобіології, експериментальній та практичній фотомедицині , сільському господарстві та ветеринарії.
В рамках конференції відбудеться виставка лазерної медичної техніки.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Міністерство охорони здоров'я України Інститут фізики Академії наук Республіки Білорусь; Новий університет Лісабону, Республіка Португалія; Саратовський медичний інститут, РФ; Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.

Контактна інформація: т. (0432) 598473
e-mail : psv@ vstu.vinnica.ua
ф. (0432)465772 057-710-51-91

 

І Міжнародна науково-технічна конференція «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах-2011»
м. Вінниця
жовтень

Запрошуємо до участі науковців, інженерів, аспірантів, студентів. Основні напрямки роботи конференції : метрологічне забезпечення систем вимірювання, контролю та діагностики. Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Міжнародний інститут інженерів з електротехніки та електроніки; Грузинський технічний університет; Дакарський університет, Сенегал; Новий університет Лісабону, Республіка Португалія;

Контактна інформація: т. (0432) 598473
e-mail : mra@inaeksu.vntu.edu.ua
ф. (0432)465772

 

Всеукраїнська науково-технічна конференція «Енергоефективність в галузях економіки України»
м. Вінниця
23-25 листопада

Запрошуємо до участі науковців, інженерів, аспірантів, студентів.
Основні напрямки роботи конференції: енергоефективність та захист навколишнього середовища в енергетиці, промисловості; енергоощадні і природозберігаючи технології в будівництві та житлово-комунальному господарстві; диверсифікація енергоносіїв в промисловості, житлово-комунальному господарстві та агропромисловому комплексі.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Територіальне управління державної інспекції з енергозбереження по Вінницькій області.

Контактна інформація: т. (0432) 465304
e-mail : te@inbtegp.vstu.vinnica.ua

 

V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми радіоелектроніки. телекомунікацій та приладобудування - СПРТП-2011»
м .Вінниця
19-21 травня

Запрошуємо до участі науковців, аспірантів, студентів.
Основні напрямки роботи конференції: теорія електричного поля та сигналів, математичне моделювання в радіоелектроніці та телекомунікаційних системах; радіотехнічні, телекомунікаційні та оптоелектронні комплекси та системи; захист інформації в телекомунікаційних мережах та системах; програмне забезпечення радіоелектронних, телекомунікаційних та біохімічних систем; радіоелектронні засоби в біомедичній інженерії; радіовимірювальні пристрої та системи; сучасні аспекти розвитку радіоаматорства; Сучасні проблеми підготовки фахівців в галузі мікроелектроніки, радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Вінницька філія ВАТ «Укртелеком»; Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова; Вінницьке обласне науково-технічне товариство радіотехніки, електроніки і зв'язку; Новий Лісабонський університет, Республіка Португалія; Ліга радіоаматорів України; ТОВ «Атраком»

Контактна інформація: т./ф. (0432) 466665
e-mail :sprtp@ukr.net

 

Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні і прикладні задачі обробки металів тиском та автоматичних експертиз»
м. Вінниця
30 травня–2 червня

Запрошуємо до участі науковців, аспірантів та інженерів науково-дослідних установ та навчальних закладів. Основні напрямки роботи конференції: теорія та технології обробки металів тиском в промисловості, теорія пластичності в автотехнічних експертизах. Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Московський державний індустріальний університет; Київський науково-дослідний інститут судових експерти; Вінницька національна аграрна академія.

Контактна інформація: т. (0432) 598014
e-mail : ova@inmt.vstu.vinnica.ua

 

Третя Міжнародна науково-практична конференція «Методи і засоби ущільнення інформації»
м.Вінниця
20-22 квітня

Запрошуємо до участі вчених, інженерів, аспірантів. Основні напрямки роботи конференції: методи і засоби завадостійкого кодування , захисту, ущільнення та перетворення інформації.
Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; НТТУ «КПІ»; Харківський національний технічний університет; Азербайджанська державна нафтова академія; Об'єднаний інститут проблем інформатики НАН Республіки Білорусь; Гірничо-металургійна академія (AGH), Польща; Південний Федеральний університет, РФ; Інститут інженерів з електротехніки та електроніки (ІЕЕЕ), Українська секція.

Контактна інформація: т (0432) 598380
e-mail : epsi09@meil.ru

 

Міжнародна інтернет-конференція «Електронні ресурси та технологїї: створення , використання, доступ»
м. Вінниця
10-17 травня

Запрошуємо до участі науковців, інженерів, аспірантів, студентів. Основні напрямки роботи конференції: інформаційні ресурсі діловодства в Інтернет, доступ до електронних інформаційних ресурсів, інформаційні технології проектування засобів обчислювальної техніки, оптико-електронні технології передачі інформації, технології віртуальної реальності та 3-D моделювання. Співорганізатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Томський державний університет, Томська група і студентське відділення інституту інженерів з електротехніки і радіоелектроніки , РФ.

Контактна інформація: т. (0432) 598387
e-mail : ntbvntu.@ mail.ru