Наукові школи

На основі багаторічних теоретичних і прикладних досліджень та розробок в університеті сформувались визнані в Україні та за її межами наукові школи, які створюють основний науковий потенціал університету:

Відмовостійкі високопродуктивні АЦП і ЦАП із ваговою надлишковістю для реєстрування, опрацювання та скремблювання сигналів (н. к. - д.т.н., проф., заслужений працівник освіти України О.Д. Азаров). Дослідження у рамках наукової школи проводяться, починаючи з 1980 року. На сьогодні в науковій школі підготовлений 1 доктор та 10 кандидатів наук.

Теорія розрахунку і розробка вібраційних і віброударних процесів і машин (н. к. - д. т. н., проф. Р.Д. Іскович-Лотоцький). Дослідження в напрямі діяльності наукової школи почали проводитися з 1967 року під керівництвом к.т.н., доц. І. Б. Матвєєва. З 1987 після захисту докторської дисертації школу очолив учень І.Б. Матвєєва - Р.Д. Іскович-Лотоцький. На сьогодні в науковій школі підготовлений 1 доктор та 13 кандидатів наук.

Розробка методів та засобів математичного моделювання та обробки інформації в комп’ютеризованих системах автоматики та управління (н. к. - д.т.н., проф. Р.Н. Квєтний). Дослідження у рамках наукової школи проводяться, починаючи з 1993 року. На сьогодні в науковій школі підготовлений 2 доктори та 16 кандидатів наук.

Оптико-електронні та інформаційно-енергетичні технології. (н. к. - д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України В.П. Кожем’яко). Дослідження у рамках наукової школи проводяться, починаючи з 1977 року. На сьогодні в науковій школі підготовлено 4 доктора і 51 кандидата наук.

Створення теорії, математичних моделей і методів синтезу складних систем контролю, діагностики й управління в промисловості, аерокосмічній і оборонній сферах (н. к. - д. т. н., проф.., заслужений діяч науки УРСР, лауреат Державної премії УРСР І.В. Кузьмін). Дослідження у рамках наукової школи проводяться, починаючи з 1964 року. На сьогодні в науковій школі підготовлено більше 10 докторів і більше 30 кандидатів наук.

Автоматизація оптимального керування режимами електроенергетичних систем (н. к. - д.т.н., проф. П.Д. Лежнюк). Дослідження у рамках наукової школи проводяться, починаючи з 1979 року. На сьогодні в науковій школі підготовлений 1 доктор і 22 кандидатів наук.

Розробка математичних моделей процесів, що протікають в енергетичних та екологічних системах, інформаційно-вимірювальних систем та систем автоматичного та автоматизованого керування цими процесами (н. к. - академік АПНУ, д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Б.І. Мокін). Дослідження у рамках наукової школи проводяться, починаючи з 1972 року. На сьогодні в науковій школі підготовлено 9 докторів та більше 30 кандидатів наук.

Феноменологічні критерії руйнування суцільних, пористих та композиційних матеріалів у межах великих пластичних деформацій та застосування їх до вирішення технологічних задач механіки (н. к. - д.т.н., проф. В.А. Огородніков). Дослідження у рамках наукової школи проводяться, починаючи з 1972 року. На сьогодні в науковій школі підготовлено 3 доктора і 15 кандидатів наук.

Дослідження фізичних процесів у газових та напівпровідникових середовищах і розробка пристроїв мікроелектроніки на цій основі (н. к. - д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України В.С. Осадчук). Дослідження у рамках наукової школи проводяться, починаючи з 1965 року. На сьогодні в науковій школі підготовлено 6 докторів і 22 кандидата наук.

Теплообмін та гідродинаміка полікомпонентних поліфазних потоків і середовищ в елементах тепло- і біотехнологічного устаткування; аналіз та синтез тепло- і біотехнологічних систем (н. к. - д. т. н., проф., заслужений працівник народної освіти України С.Й. Ткаченко). Дослідження у рамках наукової школи проводяться, починаючи з 1967 року. На сьогодні в науковій школі підготовлений 1 доктор і 12 кандидатів наук.

Негатроніка (н. к. - д. т. н., проф. заслужений діяч науки і техніки України М.А. Філинюк). Дослідження у рамках наукової школи проводяться, починаючи з 1985 року. На сьогодні в науковій школі підготовлено 2 доктора і 14 кандидатів наук.