Наукові напрями

 

Інститут електроенергетики та електромеханіки

 

Кафедра електричних станцій і систем

Завідувач кафедри: проф., д.т.н. Лежнюк Петро Дем’янович

Сайт:http://www.vstu.edu.ua/ua/kaf.ess

Тел.:  0432 598377, е-mail: ess@vstu.vinnica.ua

 

Основні наукові напрями розвитку:

 1.      1. Автоматизація оптимального керування нормальними режимами ЕЕС на основі методів теорії подібності;
 2.      2. Діагностування електрообладнання, автоматизація пошуку пошкоджень та оптимізація відновлення електричних мереж, організація відновлювальних робіт під напругою;
 3.      3. Діагностування основного обладнання електроенергетичних систем в умовах неповноти вихідних даних, оперативне діагностування;
 4.      4. Електрофізика високих напруг та випробування високовольтного обладнання ЕЕС;
 5.      5. Формування умов самооптимізації режимів ЕЕС на підставі принципу найменшої дії;
 6.      6. Комплексне оцінювання якості функціонування ЕЕС в задачах оптимального керування їх режимами;
 7.      7. Оптимізація взаємовпливу електричних мереж в об’єднаних ЕЕС, оптимальне керування транзитами електроенергії;
 8.      8. Оптимізація функціонування локальних енергетичних систем з розосередженим генерування, у тому числі відновлюваними джерелами енергії.

 

Кафедра теоретичної електротехніки та електричних вимірювань

Завідувач кафедри: проф., д.т.н., Кухарчук Василь Васильович

Сайт:  www.vntu.edu.ua;    http://www.energo.vstu.vinnica.ua/tepe/

Тел.:       +38 0432 598-444,  e-mail: BKuch@ukr.net

 

Основні наукові напрямки розвитку:

 1.      1. Нові методи та засоби вимірювань і контролю параметрів складних технічних об’єктів (проф. Кухарчук В.В.).
 2.      2. Нові інформаційні технології у викладанні теоретичних основ електротехніки (проф. Карпов Ю.О., доц. Мадьяров В.Г., доц. Кацив С.Ш., асистент Ведміцький Ю.Г.).
 3.      3. Вдосконалення теорії вейвлет перетворення в системах виявлення дефектів та прогнозування їх розвитку (доц. Кадив С.Ш.)..
 4.      4. Оптико-електронні засоби контролю параметрів обертального руху на основі методу просторової модуляції (доц. Юкиш М.Й., ст. викл. Усов В.В.).
 5.      5. Розвиток теорії вимірювального перетворення моменту інерції тіл обертання (асистент Ведміцький Ю.Г.).
 6.      6. Апаратне, алгоритмічне, програмне і метрологічне забезпечення систем моніторингу параметрів гідроагрегатів (доц. Мадьяров В.Г., ст. викл. Усов В.В., с.н.с.  Ніколаєв В.Я., н.с. Байда Л.А.).
 7.      7. Підвищення надійності роботи електротехнічних комплексів (доц. Родінков В.І., асистент Коваль А.М.).

 

Кафедра електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті (ЕМСАПТ)

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Грабко Володимир Віталійович

Сайт: www.vntu.edu.ua/ua; www.emca.energo.vstu.vinnica.ua

Тел.: +38 0432 598167, e-mаil: emsa@energo.vstu.vinnica.ua

 

Основні наукові напрями розвитку:

 1.      1. Діагностування високовольтних вимикачів, силових статичних конденсаторів, розрядників, вводів силового високовольтного електрообладнання (проф. Грабко В.В.).
 2.      2. Підвищення якості електропостачання шляхом розв’язку проблем регулювання напруги в електричних мережах, компенсації ємнісних струмів в кабельних електричних мережах (проф. Грабко В.В., доц. Левицький С.М., асп. Бальзан І.В.).
 3.      3. Тепловізійний контроль електрообладнання, зокрема потужних електричних машин, що обертаються, високовольтного електрообладнання, що розташовується в розподільчих пристроях електростанцій або підстанцій (проф. Грабко В.В.).
 4.      4. Діагностування рухомого складу міського електротранспорту, оптимізації мереж електропостачання рухомого транспорту з метою підвищення рівня енергозбереження (проф. Грабко В.В., доц. Розводюк М.П., асист. Проценко Д.П., асп. Ковальчук В.П., асп. Курочка В.П., асп. Шевчук Ю.В.).
 5.      5. Підвищення надійності працездатності регулювальних трактів систем керування електроприводами, систем керування великими технологічними об’єктами, зокрема блоком “турбіна-генератор” електричної станції (проф. Грабко В.В., ст. викл. Бабій С.М., ст. викл. Мошноріз М.М.).

 

Кафедра відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів (ВЕТЕСК)

Завідувач кафедри: к.т.н., доц. Мокін Олександр Борисович

Сайт: www.vetesk.ineeem.vstu.vinnica.ua

Тел.: + 38 0432 598223, e-mail: vetesk@gmail.com

 

Основні наукові напрями розвитку:

 1.      1. Моделювання та оптимізація руху електричних транспортних засобів (акад. НАПНУ, д.т.н., проф. Мокін Б. І.; к.т.н., доц. Мокін О. Б.).
 2.      2. Модульні вітроенергетичні установки (акад. НАПНУ, д.т.н., проф. Мокін Б. І.; к.т.н., доц. Мокін О. Б.; інж. 1-ї кат. Горенюк В.В.; Жуков О. А.).
 3.      3. Рекуперація енергії руху транспортних засобів (акад. НАПНУ, д.т.н., проф. Мокін Б. І.; к.т.н., доц. Мокін О. Б.; к.т.н, ст. викл. Паянок О. А.).
 4.      4. Діагностування електроприводів електричних транспортних засобів (акад. НАПНУ, д.т.н., проф. Мокін Б. І.).
 5.      5. Тепловізійне діагностування та дослідження електроенергетичного обладнання (к.т.н., доц. каф. Грабко В. В.).
 6.      6. Методи та засоби контролю технологічних параметрів (к.т.н., доц. каф. Богачук В. В.)
 7.      7. Підвищення якості напруги на шинах тягових підстанцій електротранспорту міста (к.т.н., ст. викл. Паянок О. А.).
 8.      8. Компенсація реактивної потужності в електричних мережах (Нанака О. М.).
 9.      9. Стимулювання зменшення енерговитрат (Мельничук Л.М.).

 

Кафедра філософії

Завідувач кафедри: проф., д.філос.н. Хома Олег Ігорович

Сайт: http://energo.vstu.vinnica.ua/philosophy

Тел: + 38 0432 598498  , факс: 0432 505148

e-mail: filo@energo.vstu.vinnica.ua

kivc@vstu.vinnica.ua

 

    Фахівці кафедри мають значний досвід наукових досліджень у провідних напрямках сучасної філософії, у тому числі  - філософія науки і техніки, історія філософії, західна філософія Нового часу, філософське термінознавство, російська філософія Срібного Віку, філософія культури, гендерні дослідження, релігієзнавство, онтологічні проблеми етики.

Основні наукові напрями розвитку:

 1.      1. Ранньомодерна постсхоластична термінологія і її відтворення засобами українського філософського лексикону; Проблема філософського перекладу і академічного видання класичних текстів (професор Хома О.І.).
 2.      2. Онтологічні, гносеологічні та аксіологічні аспекти співвідношення раціональність і хаосу (професор Ратніков В.С.).
 3.      3. Поняття гендеру та трансформація гендерних стосунків у сучасному українському суспільстві (доцент Головашенко І.О.).
 4.      4. Проблема екуменізму в сучасних релігійних процесах (доцент Теклюк А.І.).
 5.      5. Проблема випадковості у філософії і науці (старший викладач Макаров З.Ю.).
 6.      6. Онтологічні засади сенсожиттєвої проблематики в історії етичних систем (старший викладач Чухрай Е.І.).
 7.      7. Сучасні неорелігії (старший викладач Андреєва М.В.).
 8.      8. Порівняльний аналіз культурологічних особливостей західного і російського Просвітництва (старший викладач Кузнєцов В.Г.).

 

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

 

Кафедра автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

Завідувач кафедри: професор, д.т.н. Квєтний Роман Наумович (Академік Української Технологічної Академії , IEEE Senior Member)

Сайт: http://aivt.inaeksu.vstu.vinnica.ua/

Тел. +38 0432 598006 , e-mail: rkvetny@mail.ru

 

Основні наукові напрямки кафедри:

 1.      1. Математичне моделювання систем (в першу чергу, інформаційно-вимірювальних) в умовах невизначеності. Ймовірнісне моделювання; інтервальне моделювання; методи обробки даних (інтерполяція в багатовимірному просторі за різницевими методами, сплайнами та фрактальними алгоритмами) (професор, д.т.н.;Р.;Н.;Квєтний, доц., к.т.н. І.В. Богач, к.т.н. О. Р. Бойко).
 2.      2. Методи контролю та вимірювання, елементи та пристрої систем автоматики та управління, захист інформації в автоматиці та комп’ютерних системах (професор, к.т.н. А. С. Васюра).
 3.      3. Автоматизоване проектування систем управління та автоматики, гібридні моделюючі комплекси, механотроніка (доцент, к.т.н. В. М. Папінов).
 4.      4. Методи телекомунікацій та зв’язку, інтелектуальні мережі, системи вимірювання та контролю в зернопереробці (професор, к.т.н. Ю. А. Скідан (технічний директор “ІННОВІНН”, очолює філію кафедри АІВТ на підприємстві “ІННОВІНН”).
 5.      5. Методи та засоби ефективного передавання інформації в умовах завад (професор, д.т.н. А. Я. Кулик, доцент, к.т.н. С. Г. Кривогубченко).
 6.      6. Моделювання та проектування волоконно–оптичних вимірювальних перетворювачів (доцент, к.т.н. С. М. Довгалець).
 7.      7. Проектування мікропроцесорних перетворювачів та систем (доцент, к.т.н. М. М. Компанець).
 8.      8. Розробка багатофункціональних навчально–наукових стендів з електроніки, мікросхемотехніки та передачі даних (старший викладач А. Ф. Хомчук).
 9.      9. Моделювання та прогнозування часових рядів,прогнозування ринку. Технології INTERNET; трейдінгу (доцент, к.т.н. В. Ю. Коцюбинський, доцент, к.т.н. В. В. Кабачій).
 10.      10. Розробка інтерфейсу людина комп’ютер к.т.н. Д. Ю. Комісаренко).
 11.      11. Методи штучного інтерфейсу в задачах автоматизованого дистанційного навчання (доцент, к.т.н. О.В. Бісікало).

 

Кафедра комп’ютерних систем управління

 

Завідувач кафедри: проф., д.т.н. Дубовой Володимир Михайлович.

Сайт: www.ksu.vstu.vinnica.ua

Тел.: + 38 0432 437896, e-mail:  department@ksu.vntu.edu.ua

 

Головний науковий напрямок кафедри  – "Моделювання і розробка складних інформаційних систем".

 

В рамках головного наукового напрямку співробітники кафедри проводять дослідження в галузях:

 1.      1. Моделювання та дослідження систем в умовах невизначеності (в тому числі теорія інформації та її застосуванню для дослідження розподілених інформаційно-вимірювальних систем);
 2.      2. Застосування інтелектуальних технологій (нечіткої логіки, нейронних мереж і генетичних алгоритмів) для розв’язування прикладних задач;
 3.      3. Управління якістю і надійністю, багатокритеріальний аналіз;
 4.      4. Автоматизована обробка зображень;
 5.      5. Розробка теорії, методів, моделей та алгоритмів ефективної обробки інформації в інтелектуальних системах управління;
 6.      6. Моделювання та оптимізація соціо-техніко-економічних систем;
 7.      7. Моделювання та дослідження складних систем.

 

Кафедра метрології та промислової автоматики

 

Завідувач кафедри: проф., д.т.н., Кучерук Володимир Юрійович

Сайт: www.vstu.edu.ua; e-mail: kucheruk@mail.ru

Тел.: +38 0432 598672

Співробітники кафедри мають великий досвід наукових досліджень в галузі інформаційно-вимірювальних систем, приладів та методів контролю, систем контролю та вимірювання параметрів електромеханічних перетворювачів енергії, впровадженні енергозберігаючих технологій, технічній діагностиці електромеханічних перетворювачів енергії, інтервальних вимірювань різноманітних фізичних величин, обладнання для підприємств первинної обробки молока, контролю та вимірювання параметрів первинних вимірювальних перетворювачів.

Основні наукові напрями розвитку

Серед основних наукових напрямів розвитку слід відзначити такі:

 1.      1. Системи технічної діагностики електромеханічних перетворювачів енергії (д.т.н., проф. Кучерук В.Ю.)
 2.      2. Засоби та методи вимірювання фізичних величин на основі генераторів хаотичних коливань (д.т.н., проф. Кучерук В.Ю.)
 3.      3. Методи та засоби вимірювання НВЧ-параметрів активних чотирьохполюсників (к.т.н., доц. Возняк О.М.)
 4.      4. Первинні вимірювальні перетворювачі та методи і засоби вимірювання параметрів обертального руху та електромеханічних перетворювачів енергії (к.т.н., доц. Кулаков П.І., к.т.н., доц. Севастьянов В.М., к.т.н., доц. Васілевський О.М.)
 5.      5. Методи та засоби реалізації інтервальних вимірювань фізичних величин (д.т.н., проф. Шабатура Ю.В., к.т.н., доц. Марущак В.Ю., асп. Штельтах Ю.М.)
 6.      6. Методи та засоби автоматизації виробничих процесів підприємств первинної обробки молока (к.т.н., доц. Кулаков П.І.)
 7.      7. Засоби та методи вимірювання вологості сипучих речовин (с.н.с. Дмітрієв Ю.О.)

 

Кафедра лазерної та оптоелектронної техніки

 

Завідувач кафедри: заслужений діяч науки і техніки України, професор, д.т.н. Кожем'яко Володимир Прокопович

Сайт: http://www.vntu.edu.ua/ua/kaf.php; http://lot.opto.com.ua/

Тел.: + 38 0432 598450, e-mail: kafedra_lot@ukr.net

Фахівці кафедри мають значний досвід наукових досліджень у перспективних оптико-електронних й iнформацiйно-енергетичних технологiях, у тому числі у розробці узагальненої теорії та основ схемотехніки оптико-електронних логіко-часових середовищ, оптико-електронної схемо- і системотехніки для створення операційних плоских і об’ємних однорідних інформаційно-обчислювальних засобів на основі функціонально-інтегрованих елементів індикації (квантронів); у розробці інтелектуальних оптико-електронних пристроїв обробки та відображення інформації; в розробці лазерних та оптико-електронних систем та пристроїв для біомедичної діагностики та лікування низки захворювань; оптоелектронних методів і засобів комунікації у оптичних мережах.

Основні наукові напрями розвитку

 1.      1. Оптико-електронні та iнформацiйно-енергетичні технологiї (проф., д.т.н. Кожем’яко В.П.).
 2.      2. Теорія побудови і архітектура паралельних оптоелектронних лінійно-алгебраїчних спец процесорів. поляризаційно-кореляційні системи двовимірної томографії фазово-неоднорідних біологічних середовищ (доц., к.т.н. Заболотна Н.І.).
 3.      3. Основи теорії та організації оптоелектронних паралельних інформаційно-енергетичних середовищ логіко-часового типу. оптоелектронні методи і засоби комунікації у оптичних мережах (доц., к.т.н. Лисенко Г.Л.).
 4.      4. Основи технології та організація нейроподібних структур для аналізу та розпізнавання сигналів і зображень (доц., к.т.н. Мартинюк Т.Б.).
 5.      5. Основи технології та організація нейроподібних структур для аналізу та розпізнавання сигналів і зображень (доц., к.т.н. Мартинюк Т.Б.).
 6.      6. Системи та пристрої відображення інформації на базі логіко-часового відтворення зображень (доц., к.т.н. Дорощенков Г.Д.).
 7.      7. Оптичні методи дослідження стану біологічних об’єктів у рослинництві (доц., к.т.н. Тарновський М.Г.).
 8.      8. Систолічні структури для багатооперандної оброблення векторних даних (к.т.н. Кожем’яко А.В.).
 9.      9. Методи і засоби лазерної відеополяриметрії біотканин (к.т.н. Тужанський С.Є.)

 

Кафедра загальної фізики та фотоніки

 

Завідувач кафедри:  проф., д.т.н. Павлов Сергій Володимирович

Тел.: + 38 0432 598474, e-mail: psv@vstu.vinnica.ua

 

     Фахівці кафедри мають значний досвід наукових досліджень у провідних напрямках сучасної фізики, у тому числі фізики твердого тіла, теорії розповсюдження оптичного випромінювання у біологічних об’єктах, рентгенографії кристалів та фізики металів і сплавів, фізики сенсорних властивостей гетероструктур, дослідження термічних та калорічних властивостей рідин, нанотехнологіях, дослідження термоелектричних явищ та високотемпературної надпровідності, гідродинаміки багатофазових турбулентних потоків, а також впливу термічних та термомеханічних обробок на процеси структурних та фазових перетворень в дисперсійно-твердіючих сплавах на основі алюмінію.

     Основні наукові напрями розвитку

 1.      1. Біомедичні лазерні та оптико-електронні технології діагностування та терапії людини (проф. Павлов С.В.).
 2.      2. Рентгенографія кристалів та фізика металів і сплавів (проф. бабюк т.і., доц. авдєєв с.г., ст. викл. Мельник М.Д.).
 3.      3. Фізика сенсорних властивостей гетероструктур (доц. Ющенко А.В.).
 4.      4. Фізика вибуху, пружньо-деформований стан твердих тіл при дії тектонічних, гідростатичних і газодинамічних явищ та вибухових навантажень (доц. Борисенко В.Д.).
 5.      5. Фізика твердого тіла (доц. Касіяненко В.Х., доц. Лисий М.В.).
 6.      6. Дослідження термічних властивостей рідин (доц. Стасенко В.А.).
 7.      7. Оптичні прилади та системи, оптика неоднорідних середовищ (доц. Слободяник А.Д.).
 8.      8. Дослідження термоелектричних явищ та високотемпературної надпровідності (ст. викл. Мартинюк В.Д.).

 

Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання

 

Кафедра теплоенергетики

Завідувач кафедри: проф., д.т.н. Ткаченко Станіслав Йосипович

Сайт: http://www.vntu.edu.ua

Тел.: 0432-598-627; e-mail: te@inbtegp.vntu.edu.ua

 

Основні наукові напрямки:

     Теплообмін та гідродинаміка полікомпонентних, поліфазних потоків і середовищ в елементах тепло- і біотехнологічного устаткування; аналіз та синтез тепло- і біотехнологічних систем та устаткування.

     Виконавці: д.т.н., проф. Ткаченко С.Й.; к.т.н., доц. Степанов Д.В.; к.т.н., доц. Чепурний М.М.; к.т.н., доц. Корженко Є.С.; к.т.н. Остапенко О.П.; к.т.н., доц. Ларюшкін Є.П.; к.т.н.

 

Кафедра містобудування та архітектури

Завідувач кафедри: професор, д.т.н. Дудар Ігор Никифорович

Сайт: www.vntu.edu.ua.; http://www.vstu.vinnica.ua/ua/kaf/mba/.

Тел.: +380432598348, dudar@inbtegp.vntu.edu.ua; mba@inbtegp.vntu.edu.ua.

 

Основні наукові напрями розвитку:

 1.      1. Розробка нової термосилової технології виробів із спеціальних бетонів. (проф. Дудар І.Н.)
 2.      2. Нові способи виготовлення залізобетонних конструкцій (ЗБК) термосиловим впливом, імпульсним динамічним пресуванням та вібротермосиловою дією (проф. Дудар І.Н., доц. Швець В.В., доц. Загреба В.П., асист. Гарнага В.Л.)
 3.      3. Нові технології термообробки спеціальних ЗБК і технічні засоби для реалізації в промисловості (проф. Дудар І.Н.)
 4.      4. Математичні моделі поширення тисків при статичному і динамічному пресуванні бетону (проф. Дудар І.Н.)
 5.      5. Технологія виготовлення шламозолокарбонатного бетону модифікованого лужним мікронаповнювачем. (доц. Ковальський В.П.)
 6.      6. Використання відходів промисловості у виробництві будівельних матеріалів. (доц. Очеретний В.П.)
 7.      7. Технологія оздоблювальних робіт. (проф. Лівінський О.М.)
 8.      8. Дослідження народної архітектури Поділля. (доц. Смоляк В.В.)
 9.      9. Технологію влаштування тонкошарового штукатурного покриття із застосуванням механоактивованого штукатурного розчину (доц. Кучеренко Л.В.)

Кафедра теплогазопостачання

 

Завідувач кафедри: проф., к.т.н. Ратушняк Георгій Сергійович

Сайт: www.vntu.edu.ua.; http://www.vntu.edu.ua/ua/kaf.tgp

Тел.: +38 0432 598062, e-mail: ratushnyak@vntu.vinnica.ua

 

Основні наукові напрями розвитку:

 1.      1. Наукові основи вдосконалення технологічних процесів та робочих параметрів енергоефективних систем, устаткування та пристроїв для будівельної галузі (проф. Ратушняк Г.С., доц. Слободян Н.М., ст. викл. Джеджула В.В., ст. викл. Волошин О.Б.).
 2.      2. Розвиток наукових основ математичного моделювання динаміки робочих процесів і оптимізація структури та параметрів гідро- і пневмоприводів технологічних машин вібраційної та ударно-вібраційної дії (проф. Коц І.В., ст. викл., к.т.н. Петрусь В.В.).
 3.      3. Моделювання механіки взаємодіючих процесів суцільного середовища з врахуванням теплопровідності будівельних матеріалів і конструкцій (доц. Риндюк В.І., доц. Власенко А.М.).
 4.      4. Діагностування стану будівельних конструкцій на основі нечітких баз знань та оцінка ефективності фундаментів споруд (доц. Панкевич О.Д., ст. викл., к.т.н. Титко О.В.).
 5.      5. Моделювання робочих режимів систем теплохолодопостачання (доц. Пономарчук І.А.).

 

Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки

 

Завідувач кафедри: доц., к.т.н. Корчевський Б.Б.

Сайт: http://ikg.vstu.vinnica.ua/

Тел.:+380432 598663

 

Основні наукові напрями розвитку:

 1.      1. Геометричне моделювання об’єктів, явищ і процесів (доц. Кормановський С.І.).
 2.      2. Обробка та розпізнавання образної інформації геометричними ознаками доц. Мельник О.П.).
 3.      3. Розробка конструкцій підсилення основ будівель та споруд шляхом армування геосинтетичними матеріалами (доц.Корчевський Б.Б.).
 4.      4. Моделювання надійності людино-машинних систем в умовах невизначеності (доц. Буда А.Г.).
 5.      5. Розробка науково-педагогічних засад дистанційного навчання (ас. Слободянюк О.В.).
 6.      6. Оптимізація геометричних параметрів газостатичних підшипників (проф.Шевченко А.В.).
 7.      7. Цифрова обробка зображень: сегментація, розпізнавання (доц. Скорюкова Я.Г.).

 

Кафедра безпеки життєдіяльності

 

Завідувач кафедри: проф., к.т.н. Кобилянський Олександр Володимирович

Сайт: http://www.vstu.vinnica.ua/ua/kaf/bgd/

Тел.: +380432598639, e-mail: bd@inbtegp.vntu.edu.ua

 

Основні наукові напрямки розвитку

 1.      1. Методи та засоби температурної діагностики електрообладнання (проф. Кобилянський О.В.).
 2.      2. Теоретико-методичні основи викладання безпеки життєдіяльності студентам економічного спрямування у вищих навчальних закладах (проф. Кобилянський О.В.).
 3.      3. Гiдравлiчний привод вiбрацiйних машин (доц. Терещенко О.П., доц. Дрончак В.О., доц. Березюк О.В.).
 4.      4. Захист вiд вiбрацiй та шуму (доц. Терещенко О.П.).
 5.      5. Методи та засоби захисту вiд електричного поля (доц. Бондаренко Є.А.).
 6.      6. Машини та обладнання для поводження з твердими побутовими відходами (доц. Березюк О.В.).
 7.      7. Розробка нових бетонів із спеціальними властивостями і ресурсозбереження (доц. Лемешев М.С.).
 8.      8. Економіка будівництва, проблеми фінансування житлового будівництва (ст. викл. Сердюк А.В.).
 9.      9. Техніко-економічне обґрунтування заходів із покращення умов праці (ас. Королевська С.В.).

 

 

Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

 

Кафедра обчислювальної техніки

Завідувач кафедри:  Заслужений працівник освіти України, д.т.н., професор Азаров Олексій Дмитрович

Сайт: http://initki.vstu.vinnica.ua/ot/index_ua.htm ; e-mail: azarov1@vstu.vinnica.ua 

Тел.: + 38 0432 439002 

    Для впровадження науково-технічних розробок у виробництво науковці кафедри активно співпрацюють з науково-технічним центром «Аналого-цифрові системи», який є підрозділом НДЧ ВНТУ. НТЦ АЦС розробляє і виготовляє прилади та системи для телебачення, радіомовлення та суміжних галузей промисловості України та зарубіжжя. Розробки використовують наявний науково-технічний доробок  в сфері самокоригуючих аналого-цифрових пристроїв, вимірювально-інформаційних систем, апаратних і програмних засобів обробки аудіо- і відеосигналів.

Основні наукові напрями розвитку

 1.      1. Елементна база та пристрої високонадійного багаторозрядного перетворення форми інформації з ваговою надлишковістю ( д.т.н., проф. Азаров О.Д., к.т.н., доц. Захарченко С.М., к.т.н., доц. Біліченко Н.О, к.т.н., доц. Снігур О.В, к.т.н., ст. викл. Кадук О.В., асистент Гарнага В.А., аспіранти Богомолов С.В., Дудник О.В., Рибак В.В., Теплицький М. Ю., Бойко О.В.).
 2. Розпізнавання та синтез мови, ущільнення та скремблювання мовленнєвих сигналів (д.т.н., проф. Азаров О.Д., к.т.н., доц. Ткаченко О.М., аспіранти Феферман О.Д., Хрушак С.В.).
 3.      2. Криптографічний захист інформації (к.т.н., доц. Роптанов В.І.).
 4.      3. Цифрова обробка та розпізнавання зображень (к.т.н., доц. Гороховський О.І.).
 5.      4. Паралельна обробка даних у системах штучного інтелекту (к.т.н., доц. Семеренко В.П.).
 6.      5. Оптимізація систем великої розмірності на основі методу оптимального агрегування (к.т.н., доц. Колесник І. С.). 

 

Кафедра комп’ютерних наук

 

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Перевозніков Сергій Іванович

Сайт: http://www.vstu.vinnica.ua/ua/kaf/is/

Тел.: 38 0432 513211, E-mail: perevoznikov@ukr.net

 

Основні наукові напрямки розвитку

 1.      1. Покомпонентне діагностування цифрових пристроїв на основі композиційно-декомпозиційного підходу (д.т.н., проф. Перевозніков С.І.)
 2.      2. Імпульсні нейронні елементи та мережі для розв‘язання задач розпізнавання динаміч­них образів: мови, рухомих зображень, багатовимірних часових рядів ( к.т.н., доц. Колесницький О.К.)
 3.      3. Паралельно-ієрархічні нейроподібні обчислювальні середовища як ефективний спеціалізований базис паралельної та розподіленої обробки інформації (к.т.н.,доц. Яровий А.А.)
 4.      4. Методи та засоби організації інформації та її інтелектуального аналізу. Інформаційні технології прогнозування, ідентифікації та аналізу надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті (к.т.н., проф., Савчук Т.О.)
 5.      5. Обробка відео/аудіо даних по каналах зв’язку та розпізнавання образів в відео потоках (к.т.н., ст. викладач Поремський Ю.В.).
 6.      6. Розробка мультиагентних алгоритмів маршрутизації мобільних комп’ютерних мереж (к.т.н., проф. Месюра В.І.)

 

Кафедра захисту інформації

 

Завідувач кафедри: проф., д.т.н., Лужецький Володимир Андрійович

Сайт: www.vntu.edu.ua, http://www.vstu.edu.ua/ua/kaf.php

Тел.: +38 0432 598380, e-mail: chair.information.protection.vntu@gmail.com

 

Основні наукові напрямки розвитку:

     1. Методи криптографічних перетворень та ущільнення інформації  (д.т.н., проф. Лужецький В.А., ст. викл. Каплун В.А., ас. Козлюк П.В.)

     2. Прийняття рішень в умовах невизначеності (к.т.н., професор Кондратенко Н.Р., к.т.н., ст. викл. Чеборака О.В.)

     3. Методи технічного  захисту інформації (к.т.н., доц. Гульчак Ю.П.)

     4. Інформаційна безпека соціотехнічних систем (к.т.н., доц. Дудатьєв А.В., к.т.н., доц. Войтович О.П.)

 

Кафедра програмного забезпечення

 

Завідувач кафедри: проф., д.т.н. Пєтух Анатолій Михайлович

Сайт http://pmos.vstu.vinnica.ua/index.htm

Тел. +380 432 59 84 83

 

Основні наукові напрями розвитку:

 1.      1. Розробка нових методів подання та відображення інформації, дослідження дискретно-фазових імпульсних потоків у засобах формування та перетворення інформації;
 2.      2. Розробка методів та структур для розпаралелювання обчислювального процесу в засобах машинної графіки;
 3.      2. Чисельний розв’язок задач гідродинаміки;
 4.      3. Розробка засобів для оцінювання методів подання цифрової інформації;
 5.      4. Машинна графіка; методи і алгоритми побудови і перетворення зображень;
 6.      5. Оптимізація порозрядного врівноваження;
 7.      6. Розробка високоефективних методів та засобів інтерполювання для систем машинної графіки; розробка високоефективних методів та засобів рендерінгу;
 8.      7. Прийняття рішень в умовах невизначеності.

 

Кафедра вищої математики математики

 

Завідувач кафедри:  проф., д.т.н. Михалевич Володимир Маркусович, член Національного Комітету України з теоретичної та прикладної механіки

Сайт:  http://initki.vstu.vinnica.ua/wm/

Тел.: + 38 0432 598594, e-mail: vmykhal@gmail.com

 

Основні наукові напрями розвитку:

 1.      1. Математичне моделювання граничного стану матеріалів та оптимізація нестаціонарних процесів непружного деформування (проф. Михалевич В. М., доц. Краєвський В.О., Коцюбівська К.І., асп. Добранюк Ю.В.).
 2.      2. Теорiя i методика навчання математичної iнформатики та впровадження iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в навчальний процес технiчних унiверситетiв. (проф. Клочко В.І. – науковий керівник 7 захищенних кандидатських дисертацій, проф. Михалевич В. М., доц. Ковальчук М.Б., ст. викл. Бондаренко З.В., ас. Кирилащук С.А., Коломієць А.А., Крупський Я.В., Дода А.Ф., асп. Тютюнник О.І.).
 3.      3. Інноваційні методики навчання вищої математики з метою формування базового рівня професійної компетентності у випускників ВТНЗ. (проф., Петрук В.А., доц. Хом’юк І.В., доц. Кашканова Г.Г., асп. Прозор О.П., аспіранти Лісовий В.Ю., Творун О.В.)
 4.      4. Інтерактивні методи формування культурологічної  та управлінської компетентності у студентів технічних ВНЗ (проф.. Петрук В.А., асп. Гречановська О.В., пошукач Андрущенко Н.О.)
 5.      5. Теорiя iнверсних напiвгруп (доц. Дереч В.Д., ст. викл. Барковська А.А.).
 6.      6. Обробка інформації в логіко-часовому середовищі (доц. Сачанюк-Кавецька Н.В.).
 7.      7. Паралельні методи та засоби мультиобробки масивів даних з орієнтацією на нейроструктури (доц. Хом’юк В.В.)
 8.      8. Математичне моделювання паралельно – ієрархічного перетворення (доц. Фурдіяк Н.Ю., доц. Кокряцька Н. І.).
 9.      9. Ітерацiйні методи розв’язування систем лiнiйних алгебраїчних рiвнянь (ст. викл. Абрамчук І. В.).

 

Інститут  машинобудування та транспорту

 

Кафедра автомобілів і транспортного менеджменту

 

Завідувач кафедри: професор, к.т.н. Біліченко Віктор Вікторович

Сайт: www.vstu.edu.ua; http://www.vstu.edu.ua/ua/kaf.php

Тел.: +38 0432 598438, e-mail: bilichenko_v@mail.ru

 

Основні наукові напрями розвитку:

 1.      1. Моделювання та дослідження процесів оптимальної організації виробничих процесів на автомобільному транспорті (професор Біліченко В.В.).
 2.      2. Моделювання та дослідження двигунів (професор Анісімов В.Ф.).
 3.      3. Автомобілебудування; двигунобудування; надійність транспортних засобів; діагностика матеріалів та конструкцій; транспортна логістика (професор  Поляков А.П.).
 4.      4. Моделювання та дослідження динаміки руху автомобілів та гальмування; транспортна логістика (професор Ребедайло В.М.).
 5.      5. Організація та безпека дорожнього руху; автотехнічна експертиза дорожньо-транспортних пригод (доцент Кашканов А.А.).
 6.      6. Моделювання та дослідження процесів оптимальної організації технічної експлуатації автомобілів та технологічного обладнання (доцент      Крещенецький В.Л.).
 7.      7. Комп’ютерна діагностика автомобілів (доцент Кукурудзяк Ю.Ю.).
 8.      8. Дослідження гальмівних властивостей автомобілів (доцент Кашканов В.А.).
 9.      9. Дослідження безпечних режимів руху автомобілів в темну пору доби (ст. викл. Кужель В.П.).
 10.      10. Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств (ст. викл. Бурєнніков Ю.Ю.).

 

Кафедра технології та автоматизації машинобудування (ТАМ)

 

Завідувач кафедри: проф.., д.т.н., Сивак Іван Онуфрійович

Сайт: http://www.vstu.vinnica.ua/ua/inst/inmt/site_tam/

Тел.: +38 0432 598391, e-mail: tam@vstu.vinnica.ua

 

Основні наукові напрями розвитку

 1.      1. Розвиток прикладної теорії деформуємості металів та удосконалення на цій основі технологій поверхневого пластичного деформування та обробки металів тиском (проф. Сивак І.О.).
 2.      2. Підвищення ефективності регульованих гідромеханізмів технологічних та мобільних машин (проф. Бурєнніков Ю.А.).
 3.      3. Механотронні системи управління мобільних робочих машин (доц. Козлов Л.Г.).
 4.      4. Дослідження технологічних процесів в машинах із засобами гідроавтоматики для виробництва альтернативного палива з біомаси (доц. Пурдик В.П.).
 5.      5. Електрогідравлічні стежні приводи технологічних та випробувальних машин (доц. Дерібо О.В.).
 6.      6. Хвильові процеси в довгих трубопроводах технологічних машин та дослідження характеристик рукавів високого тиску (доц. Дусанюк Ж.П.).
 7.      7. Розробка та дослідження гідравлічних систем машин для ресурсних випробувань рукавів високого тиску та гідромоторів (доц. Муляр Ю.І.)
 8.      8. Пневмо-гідравлічні системи випробувальних машин (ст. викл. Мироненко О.М.).
 9.      9. Пропорційні системи керування енергоощадними гідроприводами мобільних робочих машин (ст. викл. Петров О.В., ст. викл. Лозінський Д.О., ас. Репінський С.В., ас. Брицький О.Л.).
 10.      10. Пластичне деформування листових матеріалів та циліндричних заготовок методами штампування, обкочування та поперечно-клиновій прокатки (доц. Савуляк В.В., ст. викл. Сухоруков С.І., ас. Сердюк О.В.).

 

 

Кафедра технології підвищення зносостійкості

 

Завідувач кафедри: проф., д.т.н. Савуляк Валерій Іванович

Сайт: www.vstu.edu.ua.; http://www. vstu.edu.ua./ua/kaf.tpz

Тел.: + 38 0432 598192, e-mail: vsavulyak@mail.ru

 

Основні наукові напрями розвитку: 

 1.      1. Матеріалознавство поверхневих шарів та покриттів деталей машин і конструкцій (проф. Савуляк В.І., доц. Шиліна О.П., доц. Архіпова Т.Ф.).
 2.      2. Проблеми зварювання та супутніх технологій (проф. Савуляк В.І., ст. викл. Осадчук А.Ю., асп. Бакалець Д. А., асп. Шенфельд В.Й., інж. Марченко Ю.С.).
 3.      3. Відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин та конструкцій, технологія машинобудування (проф. Савуляк В.І., асс. Заболотний С. А.).
 4.      4. Проблеми підвищення пускових моментів приводів машин та плавності і стійкості їх руху (проф. Савуляк В.І., ст. викл. Семичаснова Н.С., інж. Федотова І.В.).

 

 

Кафедра металорізальних верстатів і обладнання автоматизованих виробництв

 

Завідувач кафедри: проф. д.т.н. Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович

Сайт: www.vstu.edu.ua. http://www.edu.ua./kaf.mzw

Тел.: +380432598051; +380432598523

e-mail: mtm@inmt.vstu.vinnica.ua

 

Основні наукові напрями розвитку:

 1.      1. Розробка та дослідження апаратури керування гідроімпульсним приводом ( доц. к.т.н. Обертюх Р.Р.).
 2.      2. Вібраційні преси порошкової металургії (доц. к.т.н. Обертюх Р.Р.).
 3.      3. Вібраційне обладнання ливарного виробництва (доц. к.т.н. Вірник М.М.).
 4.      4. Спеціальне обладнання для зневоднення вторинних продуктів харчових переробних виробництв (доц. к.т.н. Севастьянов І.В).
 5.      5. Віброабразивна багатокомпонентна обробка деталей складної конфігурації (доц. к.т.н. Булига Ю.В.).
 6.      6. Гідроімпульсний привод молотів (доц. к.т.н. Пішенін В.О.).
 7.      7. Формування вогнетривів на вібропресовому обладнанні.
 8.      8. Розробка та дослідження обладнання для розпилення порошків металів (проф. д.т.н. Іскович-Лотоцький Р.Д.).
 9.      9. Розробка обладнання для утилізації медичних відходів (проф. д.т.н. Іскович-Лотоцький, к.т.н. Іванчук Я.В.).
 10.      10. Підйомно-транспортні пристрої з мотор-барабаном (доц. к.т.н. Поліщук Л.К.).

 

Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування

 

Кафедра телекомунікаційних систем та телебачення

Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Кичак Василь Мартинович. 

Тел. 59-82-19, факс - 46-66-65 , v. m. Kychak @ inmt  vstu. vinnica. ua

 

Основні напрямки наукових досліджень:

 1.      1. Розробка основ теорії цифрових радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій з частотно-імпульсним представленням інформації (науковий керівник - д.т.н., проф. Кичак В.М.).
 2.      2. Розробка основ теорії цифрового оброблення надширокосмугових сигналів (наукові керівники - д.т.н., проф. Кичак В.М., к.т.н., доц. Бортник Г.Г.).
 3.      3. Розробка цифрових методів відновлення сигналів (науковий керівник – к.т.н., доц. Гикавий В.А.).
 4.      4. Розробка методів прогнозування надійності виробів електронної техніки та радіотехнічних пристроїв на їх базі (наукові керівники - д.т.н., проф. Кичак В.М., к.т.н., ст. викладач Михалевський Д.В.).
 5.      5. Інформаційно-вимірювальна система контролю стану теплових мереж (науковий керівник – к.т.н., доц. Бортник Г.Г.)

 

 

Кафедра проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури

 

Завідувач кафедри: д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Філинюк Микола Антонович

Сайт: www.vntu.edu.ua; http://www.vntu.edu.ua/ua/kaf.php

Тел.: +38 0432 598075, e-mail: Filinyuk@vstu.vinnica.ua

 

Основі наукові напрями розвитку:

 1.      1. Теорія негатронів та інформаційні пристрої на їх основі. ( професор М.А. Філинюк)
 2.      2. Фізичні ефекти в рідких кристалах та створення пристроїв відображення інформації на їх основі (доцент В.В. Мотигін).
 3.      3. Ультразвукові системи вимірювання та діагностики (доцент С.Т. Барась).
 4.      4. Інформаційно-вимірювальні системи витрати енергоносіїв (доцент Ю.В. Дементьєв).
 5.      5. Пристрої енергозбереження та системи відображення інформації на люмінесцентних лампах (доцент О. П. Шеремета).
 6.      6. Оптико-електронні нейронні мережі для систем розпізнавання образів (доцент О. І. Нікольський).
 7.      7. Інформаційні пристрої на базі С-негатронів (доцент О. О. Лазарєв)

 

 

Кафедра проектування медико-біологічної апаратури

 

Завідувач кафедри: академік АЕКУ, д.т.н., проф. Злепко Сергій Макарович

Тел.: +38 (0432) 598-123; тел./факс:+ 38 (0432) 598-122

e-mail: zlepko@vstu.vinnica.ua

 

Основні наукові напрями розвитку:

 1.      1. Інформаційні технології  для психофізіологічного цільового відбору персоналу (проф. Злепко С.М., к.т.н. Тимчик С.В.).
 2.      2. Інтегровані  технології моніторингу та управління санаторно-курортними закладами (проф. Злепко С.М., доц. Коваль Л.Г.).
 3.      3. Технології формування ефективної системи функціонування економіки країни або регіону (доц. Шиян А.А.).
 4.      4. Спеціалізовані оптоелектронні лазерні комплекси та системи для персонального підбору вогнепальної зброї і забезпечення ефективної вогневої підготовки працівників силових структур (проф. Злепко С.М., доц. Коваль Л.Г.).
 5.      5. Сучасні методи і засоби обробки біомедичних зображень в реальному часі (к.т.н. Загоруйко Л.В.).

 

Кафедра електроніки

 

Завідувач кафедри: проф., д.т.н. Білинський Йосип Йосипович

Сайт: www.vstu.vinnica.ua/ua/inst/irtzp/ua/ke

Тел.: +38 0432 598013, e-mail: yosyp.bilynsky@yandex.ru

 

Основні наукові напрями розвитку:

 1.      1. Оптико-електронні  вимірювальні перетворювачі та інформаційні вимірювальні системи; пристрої цифрової обробки сигналів і зображень (проф. Білинський Й.Й.)
 2.      2. Фізичні процеси взаємодії температури, оптичного випромінювання, магнітного поля, тиску, вологості у напівпровідникових мікро та наноструктурах; сенсори фізичних величин на основі реактивних властивостей та від’ємного опору мікроелектронних структур (проф. Осадчук В.С.)
 3.      3. Дослідження фізико-хімічних властивостей нерівноважної плазми і розробки електронних пристроїв для її діагностики та контролю плазмохімічних процесів (доц. Кравченко Ю.С.)
 4.      4. Проектування цифрових фільтрів за технологією програмованих логічних матриць (доц. Прокопов І.Д.)
 5.      5. Сенсори вологості на основі напівпровідникових структур (доц. Крилик Л.В.)
 6.      6. Сенсори концентрації газу на основі напівпровідникових структур (доц. Прокопова М.О.)
 7.      7. Методи та пристрої обробки зображень (доц. Огородник К.В.)
 8.      8. Мікроелектронні частотні сенсори магнітного поля на основі структур з від’ємним опором (ст. викладач Мартинюк В.В.)

 

 

Інститут екології та екологічної кібернетики

 

Кафедра моделювання та моніторингу складних систем

 

Завідувач кафедри: проф., д.т.н. Мокін Віталій Борисович

Сайт: http://www.vstu.vinnica.ua/ua/kaf/mmss/

Тел.: +380432437722, e-mail: voloshyna23@gmail.com

 

Фахівці кафедри мають значний досвіт наукових досліджень в галузі моніторингу, моделювання, контролю та управління природними та техногенними об'єктами з використанням сучасних інформаційних технологій (баз даних, геоінформаційних систем, веб-технологій, XML та ін.).

Основні напрямки розвитку:

Серед основних напрямків розвитку кафедри ММСС слід зазначити такі:

 1.      1. Розподілені аналітичні інформаційні системb екологічного моніторингу, контролю та обліку (проф. Мокін В.Б., доц. Боцула М.П., доц. Горячев Г.В., ст. викладач Крижановський Є.М., доц. Ящолт А.Р.).
 2.      2. Математичне моделювання та прогнозування екологічних процесів (проф. Мокін В.Б., доц. Боцула М.П., доц. Горячев Г.В).
 3.      3. Моделювання та оптимізація інженерних та природничих мереж з використанням геоінформаційних тенхнологій (проф. Мокін В.Б., асистент Сторчак В.Г.,  студент Гавенко О.В., ст. викладач Крижановський Є.М., аспірант Кульомін Д.Ю.).
 4.      4. Моделювання та прогнозування паводків з використанням геоінформаційних технологій (проф. Мокін В.Б., асистент Скорина Л.М.).
 5.      5. Інформаційні технології обробки інформації у соціальних мережах Інтернет (доц. Горячев Г.В.).
 6.      6. Моделювання та технічне діагностування тягових електродвигунів постійного струму в процесі їх нормальної експлуатації (доц. Жуков С.О.)
 7.      7. Математичне та комп'ютерне моделювання процесів оптимізації електричних мереж (ст. викладач Камінський А.В.).
 8.      8. Інтегроване управління водними ресурсами, створення басейнових систем та обласних ГІС для управління водними ресурсами (проф. Мокін В.Б., доц. Боцула М.П., ст. викладач Крижановський Є.М., доц. Ящолт А.Р., асистент Сторчак В.Г., аспірант Кульомін Д.Ю.).
 9.      9. Розробка веб-сайтів та систем (проф. Мокін В.Б., доц. Боцула М.П., доц. Горячев Г.В.).
 10.      10. Розвиток екологічної освіти (проф. Мокін В.Б., доц. Боцула М.П., доц. Горячев Г.В., ст. викладач Крижановський Є.М., доц. Ящолт А.Р.).

 

Кафедра екології та екологічної безпеки

 

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Петрук ВасильГригорович

Сайт: http://eeb.vstu.vinnica.ua

Тел.: +38 0432 598443, e-mail: petrukvg@gmail.com

 

     Фахівці кафедри екології та екологічної безпеки мають значний досвід у області прикладної екології, зокрема, розробки інформаційно-вимірювальних систем та засобів контролю оптичних параметрів таких неоднорідних природних середовищ, як полідисперсні водні об’єкти, атмосферні аерозолі та пил, біотканини та гуморальні середовища тощо.

Крім того є вагомі напрацювання стосовно методів переробки та знешкодження непридатних отрутохімікатів та пестицидів. Розроблено регіональну програму поводження з токсичними відходами. Розроблено вимоги до дослідно-промислового зразка устаткування для термічного знешкодження непридатних хімічних засобів захисту рослин. Також досліджено екологічні аспекти інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами.

 

Основні наукові напрями розвитку

 1.      1. Оптичні засоби екологічного контролю стану водних об’єктів (проф. Петрук В.Г., н.с. Кватернюк С.М., доц. Васильківський І.В.).
 2.      2. Оптичні засоби екологічного контролю забруднення атмосфери (проф. Петрук В.Г., доц. Васильківський І.В., доц. Іщенко В.А.).
 3.      3. Інформаційно-вимірювальні системи для дослідження оптико-фізичних параметрів біотканин та гуморальних середовищ (проф. Петрук В.Г., н.с. Кватернюк С.М., ст.викл. Черноволик Г.О.).
 4.      4. Екологічний моніторинг стану ґрунтів (доц. Бобко О.О.).
 5.      5. Переробка та знешкодження непридатних отрутохімікатів та пестицидів
  (проф. Петрук В.Г., доц. Безвозюк І.І., м.н.с. Петрук Р.В.).
 6.      6. Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами
  (проф. Петрук В.Г., н.с. Кватернюк С.М., доц. Іщенко В.А.).

 

Інститут менеджменту

 

Кафедра менеджменту та моделювання в економіці

 

Завідувач кафедри – кандидат економічних наук, професор Чалюк Петро Васильович

к. 2416, тел. 44-02-88. е-mail: mmenn@vstu.vinnica.ua.

 

Основні наукові напрямки розвитку:

 1.      1. Проблеми розширеного відтворення та корпоративного управління підприємствами агропромислового комплексу. (проф. Мороз О.В., доц. Чалюк П.В., ст. викладач Швейкіна Л.Я.).
 2.      2. Моделі та методи інституціонального управління процесами трансформації економіки України ( доц. Шиян А.А., доц. Штовба О.В.).
 3.      3. Трансформація трудових відносин в умовах становлення ринкової економіки ст. викладач Дворніков М.Є., асистент Бас В.С.).
 4.      4. Управління проектами функції інновацій ( доцент Несен Л.М.).
 5.      5. Механізм зниження ризиків управління інвестиціями та проблеми організаційно-економічного забезпечення їх ефективності та стійкості доц. Сметанюк О.А., ас. Вінницький П.А., ас. Романець І.В., ас. Рибачук Н.В., ас. Польгуль Д.П.).
 6.      6. Проблеми управління економічною поведінкою промислових підприємств та визначення ефективності і цілісності їх фірмового стилю доц. Карачина Н.П., доц. Мокіна Ю.В.).

 

Кафедра підготовки менеджерів

 

Завідувач кафедри: д.е.н., проф. Мороз Олена Омелянівна

Сайт: http://inmeeek.vstu.vinnica.ua

Тел.: +38 0432 598559, е-mail: moo@vstu.vinniса.ua

 

Основні наукові напрями дослідження:

 1.      1. Економічна теорія інституціональних змін (д.е.н., проф. Мороз О.О.)
 2.      2. Контрактний підхід як інструмент регулювання розвитку аграрного сектора економіки (д.е.н., проф. Мороз О.О., асп. Сємцов В.М.)
 3.      3. Методологія економічного аналізу і прогнозування (к.е.н., доц. Грабовецький Б.Є.)
 4.      4. Управління виробничим підприємством на основі логістичної концепції (к.е.н., ст. викл. Безсмертна О.В.)
 5.      5. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств: методологія та практика управління (к.е.н., ст викл. Білоконь Т.М.)
 6.      6. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності антикризового управління підприємством (к.е.н., ст. викл. Шварц І.В.)
 7.      7. Інноваційний розвиток підприємств машинобудування (ст. викл. Пілявоз Т.М.)
 8.      8. Розвиток оренди земель сільськогоподарського призначення (ас. Чаплигіна О.В.)
 9.      9. Організаційно-економічний механізм раціонального використання рекреаційних ресурсів валеологічними підприємствами(ас. Краєвська А.С.)

 

Кафедра культорології, соціології, педагогіки та психології

Завідуюча кафедри: доц.,  професор МКА,  к.філ.н. Буяльська Тамара Болеславівна

Основний науковий напрямок розвитку

Інтеграція природничо-наукового, технічного і гуманітарного знання в системі вузівської освіти була ще одним кроком на шляху реалізації Проекту “Гуманізація технічної освіти у ВНТУ”.

 

Кафедра економіки промисловості та організації виробництва

 

Завідувач кафедри: к.е.н., професор Небава Микола Іванович

Сайт: www.vntu.edu.ua.; http://www.vntu.edu.ua/ua/kaf.

Тел.: +380432 , e-mail: nebava@vntu.vinnica.ua

 

Основні наукові напрями кафедри

 1.      1. Формування соціальної політики, соціальної економіки в транзитивних та розвинутих економічних системах, соціальної політики підприємств, становлення соціальної відповідальності бізнесу та благодійництва в процесі трансформації ринкової економіки  України (професор Небава М.І., професор Лесько О.Й., асист. Небава І.М.).
 2.      2. Удосконалення механізму підприємницької діяльності, інноваційних основ модернізації малого та середнього бізнесу, сучасних методів мотивування персоналу підприємств (професор Козловський В.О., доцент Адлер О.О., ст. викл. Нікіфорова Л.О., доцент Ратушняк О.Г.).
 3.      3. Трансформація та динаміка корпоративного управління, врегулювання корпоративних конфліктів, удосконалення економічних взаємовідносин суб’єктів ринку та прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств (професор Небава М.І., асист. Лазарчук О.В., асист. Малініна Н.М., асист. Руда Л.П.).
 4.      4. Управління розвитком людського та інтелектуального капіталу, інноваційним потенціалом та механізмом антикризового регулювання машинобудівних підприємств (ст. викладач Кавецький В.В., асист. Грабко М.В.,  асист. Причепа І.В.).
 5.      5. Ефективність та удосконалення механізму управління стратегією розвитку підприємства, математичне моделювання управління якістю продукції та забезпечення ефективної діяльності олійно-жирових підприємств України (асист. Дончак Л.Г., асист. Благодир Л.М.,  асист. Бурбела О.В., ст. викл. Острий І.Ф.).

 

Кафедра фінансів та кредиту

 

Завідувач кафедри:  проф., д.е.н. Зянько Віталій Володимирович

Сайт:  http://fk.vstu.vinnica.ua/

Тел.: + 38 0432 598053, e-mail: zvv@vstu.vinnica.ua

 

Основні наукові напрями розвитку

 1.      1. Фінансова та інноваційна діяльність в Україні (д.е.н., проф. Зянько В.В.).
 2.      2. Інтенсифікація виробництва в системі АПК за сучасних умов (к.е.н., доц. Фурик В.Г.).
 3.      3. Реформування бюджетної системи та шляхи зміцнення державних фінансів (к.е.н., доц. Стасюк Н.Л.).
 4.      4. Управління інвестиційною діяльністю та аналіз інвестиційних проектів підприємств (к.е.н. Єпіфанова І.Ю.).
 5.      5. Особливості оцінки та прогнозування фінансового стану підприємств регіону (ас. Коваль Н.О.).
 6.      6. Фіскальна політика і її вплив на інвестиційну діяльність (ас. Журко Т.О.).
 7.      7. Управління та оцінка інвестиційних ризиків підприємств в ринкових умовах (ас. Наконечна Т.О.).
 8.      8. Двідендна політика акціонерних товариств (ас. Кулик І.М.).
 9.      9. Атикризове управління на підприємствах (ас. Рудковська О.Л.).