Міжнародне наукове співробітництво

Наукове і науково-технічне співробітництво Вінницького національного технічного університету із закордонними організаціями здійснювалося у таких напрямках:

 • співпраця в межах діючих спільних угод, договорів, структур;
 • створення спільних науково-навчальних структур;
 • виконання спільних наукових програм, проектів тощо;
 • участь науковців університету у зарубіжних виставках, конференціях, семінарах тощо;
 • стажування науковців, студентської молоді за кордоном;
 • запрошення іноземних науковців для проведення спільних науково-технічних заходів;
 • участь студентів, університетських студентських команд у міжнародних олімпіадах, конкурсах, конференціях тощо.

Успішною є робота ВНТУ у напрямку підготовки та реалізації міжнародних проектів програми Теmpus-Taсis за пріоритетами Генерального Директорату з питань освіти та науки Європейської Комісії.  Як приклад, можна навести успішне виконання у 1995-96 роках спільного проекту з Датським технічним університетом із Копенгагена та технологічним інститутом Лундського університету із Швеції, присвяченого створен­ню організаційних структур та програм підготовки у ВНТУ магістрів за західноєвропей­ськими стандартами.

Протягом 2004 – 2007 років консорціумом університетів з України, Англії, Франції, Німеччини, Іспанії та Данії виконано проекти:

„European Students Self-Governance Practice in Ukrainian Universities” (на основі вивчення масштабного досвіду організації діяльності студентського самовряду-вання в європейських університетах розроблено перспективні моделі практики студентського самовряду-вання в університетах України у відповідності до положень Болонського процесу);

„European Experience in University Fundraising for Ukraine” (в рамках цього проекту було вивчено європейський досвід залучення ресурсів сторонніх організацій для розвитку університетської інфраструктури. Практичним результатом проекту стало спорудження на території університету льодового палацу);

„All-Ukrainian Network of Regional Consultant Points” (в рамках даного проекту створено регіональні консультативні центри системи ECTS в університетах-учасниках).

У 2007 – 2009 роках консорціумом університетів з України, Німеччини, Італії та Данії виконувалися проекти:

„Development of Strategy of UA Students International Mobility Using the ECTS Opportunities” (розроблено методичні матеріали для інформування студентів щодо можливостей та процедури отримання освіти за кордоном);

„Information Security and Data Protection (Issues and Principles, Implementation and Management) – EU Experience in UA Universities” (у рамках проекту розроблено спеціальні курси  „Інформаційна безпека” та „Захист даних” для студентів економічних спеціальностей з відповідним навчально-методичним забезпеченням).

ВНТУ входить до першої десятки європейських університетів з Австрії, Англії, Іспанії, Італії, Німеччини, Франції, Фінляндії, Угорщини, України та Швеції, які задіяні у багатоетапному проекті „European Network Among the University Students'  Association”, фінансування якого здійснюється за рахунок гранту, наданого урядом Італії. Проект націлений на створення умов для більш тісного спілкування молоді, зорієнтований на захист європейських цінностей, на єдність Європейської спільноти.

Загальне керівництво проектами здійснювалося ректором університету професором Мокіним Б.І. Координаторами проектів були проректори університету Грабко В. В., Буяльська Т. Б. та Мізерний В.М.

Наш Вінницький національний технічний університет добре знаний уже не лише в Україні, а й у Європі і світі, як розробник різноманітних екологічних геоінфрмаційних систем. Нещодавно було успішно виконано два проекти TACIS «Управління басейнами трансграничних річок: Фаза 2 для басейну Сіверського Донця» та «Управління басейнами трансграничних річок: Фаза 2 для річки Прип’ять» (наук. керівник проф. Мокін В.Б.). До речі, Єврокомісія ООН затвердила завідувача кафедри моніторингу і моделювання складних систем ВНТУ, д.т.н., проф. Мокіна В.Б. старшим експертом ООН від України.

ВНТУ є колективним членом Європейської асоціації університетів, Всесвітнього та Європейського оптичних товариств (SPIE та OSA), Українського відділення Всесвітнього товариства інженерів – електриків (IEEE), Європейського товариства „Ергономіка та людський фактор", Міжнародної асоціації комп'ютерної техніки (АСМ) (м.Нью-Йорк), Українського відділення Всесвітнього товариства інженерів-енергоменеджерів, Міжнародної академії наук вищої школи, Міжнародної асоціації університетів. ВНТУ входить до складу міжнародних товариств по аграрній інженерії і основних агроінженерних установ країн СНД і Балтії.

З 1994 року ВНТУ є єдиним від України асоційованим членом Міжнародної федерації винахідницьких асоціацій (IFIA) (м. Женева).

Виступи з доповідями учених університету (ректора ВНТУ, проф. Мокіна Б.І., директора ІнМАД, проф. Мокіна В.Б., проректора, проф. Буяльської Т.Б.) на конгресах ІМЕКО в Туріні (1994 рік), в Тампере (1997 рік), у Відні (2000 рік, 2003 рік), на конгресі ректорів і проректорів університетів країн-членів ЮНЕСКО в Брюсселі (1999 рік), а також участь у виставках винаходів, що проводяться щорічно під егідою ІFІА в Ясах, Будапешті, Брюсселі, Пітсбурзі, Ново Сад, Белграді, Загребі, Бухаресті з яких університетські вчені повертались завжди з великим комплектом медалей найвищого ґатунку підтверджують високий науковий рівень університету, найбільшу кількість  яких  здобули  професори  Осадчук В.С.,  Осадчук О.В., Кожем’яко В.П., Павлов С.В., Юхимчук С.В., Грабко В.В., Бурєнніков Ю.А., Козлов Л.Г., Пєтух А.М.

На 4-й міжнародній виставці навчальних закладів України "Сучасна освіта в Україні – 2001" ВНТУ був нагороджений срібною медаллю у номінації "Розвиток міжнародного співробіт-ництва в галузі освіти".

З 2003 по 2006 роки університет брав участь у різноманітних виставках новітних технологій за підтримки МОН України (проф. Павлов С.В., проф. Осадчук О.В.) у містах Цзинань (Китай - 2003, 2004, 2005), Чанчунь (Китай - 2004), Нью-Делі (Індія - 2004), Шанхай (Китай - 2005), Краків (Польща - 2006), Ханой (СРВ - 2006).

Університет плідно співпрацює з Корпусом Миру США в Україні. З 1997 по 2004 роки волонтери Корпусу проводили заняття з мовної підготовки зі студентами університету, а також викладали курси маркетингу та менеджменту англійською мовою. В 2002 році Корпус Миру надав грант по підтримці малих проектів, який був направлений на впровадження сучасних інформаційних технологій в навчальний процес.

Налагоджена співпраця з Програмою імені Фулбрайта в Україні. Регулярно проводяться презентації Програми, на яких професорсько-викладацькому складу та студентам надається вичерпна інформація щодо можливостей отримання відповідних грантів для проведення досліджень, стажування та продовження навчання в провідних університетах Сполучених Штатів Америки. 

Разом з провідними західними компаніями в університеті створено ряд лабораторій:

 • з дочірнім підприємством фірми “FESTO” (Німеччина) навчально-науковий комплекс “ВНТУ–ФЕСТО” для підготовки спеціалістів університету, підвищення кваліфікаційного рівня фахівців з пневмогідроавтоматики;
 • з фірмою ALDEC (США) налагоджено науково-технічне співробітництво. Програмні продукти фірми використовуються при проведенні наукових досліджень, а також в навчальному процесі.
 • на базі кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті (ЕМСАПТ) згідно двостороннього договору між ВНТУ та компаніями «Schnеider Electric» (Франція) та Siemens (Німеччина) відкрито навчальні авторизований центр та лабораторію, де наші студенти та науковці мають можливість опановувати сучасні технології побудови систем автоматизації та електроприводів.
 • на базі кафедри інтелектуальних систем (ІС) разом з данською компанією CDM A/S відкрито лабораторію по проектуванню CRM-систем,  для навчання студентів-програмістів. Координаторами проекту від ВНТУ стали директор ІнМЗ, завідувач кафедри ІС, проф. Юхимчук С.В. та доцент кафедри ІС  доцент Месюра В.І..

З 2004 по 2005 роки ВНТУ виконував спільний українсько-китайський проект ”Створення  оптоелектронних та лазерних технологій для нетрадиційних методів діагностики і терапії серцево-судинної системи людини” (наук. кер. проф. Павлов С.В., та проф. Кожем’яко В.П.) з компанією по впровадженню нових технологій “Shandong Dongyue Science & Technology Development Co. LTD” (м. Цзинань, Китай). 

Також ВНТУ виконує українсько-білоруський проект за підтримки ДФФД МОНУ "Розробка інтерактивних оптичних засобів для діагностики біотканин та гуморальних середовищ на основі спектрофотометрії та поляриметрії" (наук. керівник – проф. Петрук В.Г.) У грудні 2008 року на базі ВНТУ відкрито IT Академію Microsoft. В IT-академії може викладатися приблизно 200 навчальних курсів. Ці курси покривають весь спектр технологій компанії Microsoft – від операційних систем, засобів розробки високого рівня та засобів розробки драйверів до серверів різного призначення, системних бібліотек та інших ресурсів.

У 2010 році Вінницький національний технічний університет мав 32 угоди про співробітництво з міжнародними організаціями, навчальними закладами, фірмами, зокрема: з технічними університетами міст Яси, Сучава, Бакеу (Румунія), Браганським, Лісабонськими університетами (Португалія), Лундським університетом (Швеція), університетом м. Євле (Швеція), Люблінським технічним університетом (Польща), Дрезденським технічним університетом, Шаньдунським університетом сполучень (Китай), технопарком Шаньдунського університету, Ліверпульским університетом John Moores (Великобританія), установами і організаціями Росії, Білорусії, Азербайджану, В’єтнаму та іншими.

Вінницький національний технічний університет – колективний член Всесвітнього товариства SPIE, OSA Європейського товариства „Ергономіка та людський фактор”, Міжнародної асоціації університетів, Міжнародної спілки TESOL-Ukraine, Міжнародної асоціації комп’ютерної техніки (АСМ) (м. Нью-Йорк), Міжнародної асоціації інженерів-енергетиків (Association of energy engineers), Міжнародної федерації винахідницьких асоціацій (IFIA).

З жовтня 2009 року Вінницький національний технічний університет повноправний член EUA – Європейської асоціації університетів.

У 2010 році Вінницький національний технічний університет внесено в престижний світовий освітній каталог „Optics and Photonics Education”.

У ВНТУ створені і функціонують:

 • Академія інформаційних технологій (ІТ Академія);
 • Обчислювальний кластер на базі ІТ Академії Microsoft;
 • тестувальний центр PEARSON VUE;
 • міжнародний авторизований тестувальний центр PROMETRIC;
 • безкоштовні курси з сучасного програмування та бізнес-технологій CRM-систем;
 • студентське відділення міжнародного товариства оптичної техніки – SPIE;
 • студентське відділення оптичного товариства OSA;
 • локальна академія CISCO;
 • освітній гендерний центр при ООН;
 • навчально-науковий комплекс „ВНТУ-ФЕСТО”;
 • з фірмою „Шнейдер-електрик” (Франція) науково-навчальна лабораторія мікро-процесорної техніки;
 • інформаційно-консультаційний центр університету „Освіта за кордоном”;
 • з фірмою  „Шнейдер-електрик  Україна”  науково-навчальна  лабораторія  на  базі обладнання для автоматизації технологічних процесів;
 • у 2010 році при університеті відкритий ІТ клуб Microsoft;
 • у 2010 році Вінницький національний технічний університет прийнято до BEST-Boarol of European Students of Technology.

Підготовка спеціалістів в ІТ Академії Microsoft об’єднує три стратегічні напрямки: підготовка „Сертифікованого розробника рішень Microsoft”, “Сертифікованого системного інженера Microsoft”, „Сертифікованого адміністратора бази даних”. В ІТ Академії є можливість пройти навчання з близько 200 курсів, які покривають весь спектр технологій компанії Microsoft – від операційних систем, засобів розробки високого рівня та засобів розробки драйверів до серверів різного призначення, системних бібліотек та інших ресурсів.

У 2009 році ВНТУ отримав право безкоштовної трирічної підписки на академічну програму спілки розробників Microsoft (MSDN AA – Microsoft Developer Network Academic Alliance), яке дало можливість безкоштовно встановлювати ліцензійне програмне забезпечення корпорації Microsoft на всі комп’ютери університету, а також на всі домашні комп’ютери студентів, науковців, викладачів.

Обчислювальний кластер на базі ІТ Академії Microsoft вільно і безкоштовно використовується науковцями, викладачами та студентами ВНТУ для вирішення складних задач, що передбачають розпаралелювання обчислень і потребують великих втрат машинного часу та обчислювальних ресурсів.

Завдяки авторизованому міжнародному тестувальному центру PROMETRIC та тестувальному центру PEARSON VUE студенти, науковці, викладачі мають можливість здавати тести в галузях освіти, інформаційних технологій, управління та безпеки, фінансових послуг, державного регулювання, а також інших галузей. Всього це декілька тисяч тестів від близько 400 компаній, асоціацій, організацій. Серед них такі відомі тести як TOEFL (Test of English as a Foreign as a Foreign Language) та Certified MBA.

На безкоштовних курсах з сучасного програмування та бізнес технологій CRM-систем студенти навчаються практичному програмуванню у кращих спеціалістів Данії, Швеції та України, засвоюють основні технології Microsoft, знайомляться з основними бізнес-концепціями CRM, вивчають CRM-систему компанії CDM A/S, принципи управління компаніями. Кращі студенти можуть безкоштовно отримати сертифікати з кількох продуктів Microsoft та сертифікат розробника CRM-систем від CDM A/S.

Через навчально-науковий центр „ВНТУ-ФЕСТО” здійснюється якісна підготовка студентів з використанням спеціальних стендів, інформаційно-комп’ютерних технологій, німецьких та авcтрійських методик. Проводилася перепідготовка інженерно-технічних кадрів основних підприємств і навчальних закладів Вінниччини в тому числі працівників компанії „Nemiroff”.

Завдяки безкоштовному апаратному і програмному забезпеченню, що дозволяє вивчати нове покоління 16-розрядних мікроконтролерів MSP430, наданому компанією Texas Instruments (TI) для мікроконтролерної лабораторії кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки та обладнанню для автоматизації технологічних процесів наданому компанією „Шнейдер-електрік Україна” для навчально-наукової лабораторії кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і транспорті науково-педагогічні працівники отримали змогу замінити застаріле лабораторне обладнання, вдосконалити процес вивчення дисциплін, проводити наукові експерименти на новому обладнанні, підняти рівень самопідготовки, підготовки студентів, аспірантів, докторантів.

У 2010 році за запрошенням інформаційно-консультаційного центру ВНТУ „Освіта за кордоном” представник офісу „Фулбрайт” Інна Бариш відвідала університет та провела презентацію освітніх програм ім. Фулбрайта, які надають можливість стажування в університетах США студентам, аспірантам та викладачам технічних ВНЗ і які передбачають, в окремих випадках, отримання дипломів та сертифікатів міжнародних зв’язків. Аспірант університету Максим Плахотнюк взяв участь у конкурсі, отримав запрошення на навчання в університеті м. Чікаго (США).

У жовтні 2010 року Освітнім гендерським центром, кафедрою філософії ВНТУ, Вінницькою міською радою, Єврокомісією (Програма ЄС ім. Жана Моне) був проведений       ІV Конгрес Євростудій “Інтеграція в ЄС без формального членства”.

В університеті працює Локальна Академія CISCO, де слухачі отримують знання, які необхідні для проектування та обслуговування локальних та глобальних мереж та практичні навики роботи з обладнанням CISCO. Комп’ютерні класи облаштовані найсучаснішим обладнанням від компанії CISCO Systems Inc. Після закінчення навчання слухачі Академії мають можливість отримати міжнародний сертифікат CISCO.

Колективом науковців університету під керівництвом д.т.н., проф. Мокіна В.Б. завершено виконання двох міжнародних наукових проектів за Європейською програмою TACIC за тематикою – моніторинг екологічної ситуації басейнів прикордонних з європейськими країнами річок.

Науковцями департаменту фізики факультету науки і технологій Нового університету Лісабону (НУЛ) та кафедри загальної фізики та фотоніки ВНТУ (наук. кер. д.т.н., проф.      Павлов С.В.) успішно проведені спільні дослідження у напрямку оптичної діагностики біотканин відповідно до гранту НУЛ за проектом „NEOMEDITEC”. Професор Нового університету Лісабону Василенко В.Б. провела низку лекцій з напряму біомедичної технології для студентів спеціальності „Лазерна та оптоелектрона техніка”.

Інститутом екології і екологічної кібернетики університету завершено виконання спільного україно-білоруського проекту з розробки інтерактивної інформаційно-вимірювальної системи спектрофотометрії біотканин і гуморальних середовищ (наук. кер. д.т.н., проф.   Петрук В.Г.).

У 2010 році на площах університету були проведені 10 міжнародних конференцій, семінарів та конгрес:

1. Міжнародна науково-практична конференція „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”.
2. V Міжнародна конференція оптико-електронних інформаційних технологій „Фотоніка-ОДС 2010”.
3. VІІ міжнародна конференція „Інтернет-Освіта-Наука – 2010”.
4. Х Міжнародна науково-практична конференція „Гуманізм та освіта”.
5. Х Міжнародна науково-технічна конференція „Контроль і управління в складних системах (КУСС – 2010)”.
6. Міжнародний науково-практичний семінар „Оцінювання екологічного стану водних об’єктів” в рамках Україно-Шведського проекту по розробці Плану управління річковим басейном Південного Бугу.
7. Міжнародна науково-технічна конференція „Інноваційні технології в будівництві”.
8. Міжнародний науково-практичний семінар „Шляхи розвитку україно-ізраїльського співробітництва у галузі інформаційних технологій та у сфері діяльності компаній „888” та Арісент”.
9. Міжнародний семінар з новітніх веб-технологій всесвітньо-відомої норвезької компанії Опера Software.
10. ІV Міжнародний конгрес Євростудій “Інтеграція в ЄС без формального членства”.

Університет був також співорганізатором:

 • ХХХІV Міжнародної науково-практичної конференції „Применение лазеров в медицине и биологии”.
 • І Всеукраїнського з’їзду „Медична та біологічна інформатика і кібернетика” з міжнародною участю.

Всього у 2010 році університетом проведено 12 міжнародних конференцій і семінарів.

У 2010 році ВНТУ презентував свої розробки на 4 міжнародних виставках:
1. Міжнародній виставці-презентації „Сучасні навчальні заклади - 2010” (м. Київ).
2. Міжнародній виставці, що діяла під час проведення міжнародної науково-технічної конференції „Оптика і Фотоніка 2010” у Сан-Дієго (штат Каліфорнія).
3. Міжнародній виставці, що діяла під час проведення ХХХІV Міжнародної науково-практичної конференції „Применение лазеров в медицине и биологии”.
4. Міжнародній виставці, що діяла під час проведення міжнародної конференції оптико-електронних інформаційних технологій „Photonics-ODS 2010”.

За наукові здобутки, досягнуті у 2010 році, Вінницький національний технічний університет та співробітники ВНТУ відзначені Дипломом за вагомий внесок у модернізацію національної системи, найвищою нагородою ГРАН-ПРІ та званням Лідер вищої освіти України міжнародної виставки „Сучасні навчальні заклади – 2010”.

Для участі у міжнародних семінарах, конференціях, форумах, ділових поїздках по обміну досвідом тощо за межі України виїздило 10 науковців університету.

У 2010 році в університеті традиційно проводився ІХ відкритий конкурс з Web-дизайну та комп’ютерної анімації серед студентів та учнів України, Росії і Білорусії.

Вперше в Україні ВНТУ провів у режимі реального часу Інтернет-конференцію з фахівцями компанії Adobe Systems.

У 2010 році до закордонних установ, організацій, підприємств на навчання, стажування, участі у конференціях, олімпіадах тощо, виїздило 16 студентів. Для прикладу:

 • команда студентів ВНТУ здобула третє місце на відкритому чемпіонаті Південного Кавказу з програмування, який проводився у Тбілісі, а в особистому турі Олексій Стах і Віталій Невідомий вибороли дипломи другого ступеня.
 • У Тбілісі у змаганнях на Кубок Векуа команда студентів університету здобули перше місце у командному заліку та друге місце в особистому заліку здобув студент Віталій Невідомий. Вперше команду ВНТУ було нагороджено також і спеціальним призом імені видатного грузинського математика  Н.І. Мусхелішвілі, як кращу команду, що брала участь у ІV Кубку Векуа.
 • На міжнародній олімпіаді з програмування АСМ – 2010, що проходила у Румунії (м. Бухарест) команда студентів ВНТУ зайняла 9 місце із 51. В олімпіаді взяли участь 37 кращих університетів із семи країн південно-східної Європи: Болгарії, Македонії, Румунії, Сербії, Туреччини.
 • Аспірантка університету Просоловська В. прийняла участь у Міжнародній науково-технічній конференції „Оптика і фотоніка - 2010”, яка відбулася у м. Сан-Дієго (США, штат Каліфорнія) та зорганізовувалась Міжнародним товариством оптичної техніки SPIE. У конференції брали участь науковці 20 країн світу, серед яких – Великобританія, Німеччина, Канада, США, Японія, Китай, Індія, Туреччина, Росія, Таїланд, Мексика та інші.
 • У навчальному візиті до Польщі за програмою „Study Tours to Poland” брала участь студентка університету Зелінська Т.

Також ВНТУ співпрацює з Вищою школою комерції, м. Клермон-Ферану (Франція), Політехнічним інститутом Сетубалу (Сетубал, Португалія), Інститутом ISCTE (м. Лісабон, Португалія), Національним технічним університетом (Афіни, Греція), Національним Центром лазерних технологій В’єтнаму. По лінії співробітництва із зарубіжними навчальними закладами тільки за останні п’ять років 260 фахівців і студентів ВНТУ перебували у 15 закордонних країнах по лінії наукової роботи, навчання та участі у наукових конференціях, симпозіумах та олімпіадах.