Структура управління науково-дослідною роботою у ВНТУ

 

Структура управління науково-дослідною роботою у ВНТУ

 

 

Інститути

 

ІнАЕКСУ - Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління;
ІнБТЕГП - Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання;
ІнЕЕМ - Інститут електроенергетики, екології та електромеханіки;
ІнІТКІ - Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії;
ІнМТ - Інститут машинобудування транспорту;
ІнРТЗП - Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування;
ІнМ - Інститут менеджменту;
ІнЕЕК - Інститут екології та екологічної кібернетики
ІнГППВ - Інститут гумонітарно педагогічних проблем та виховання;

 

Факультети

 

ФАКСУ - Факультет автоматики та комп’ютерних системи управління;
ФФЕЛТ - Факультет функціональної електроніки та лазерної техніки;
ФББМ - Факультет будівництва та будівельного менеджменту;
ФТЕГП - Факультет теплоенергетики та газопостачання;
ФЕЕ - Факультет електроенергетики;
ФЕМЕЕМ - Факультет електромехніки, електроспоживання та енергетичного менеджменту
ФКСМ - Факультет комп’ютерних систем та мереж;
ФКІ - Факультет комп’ютерного інтелекту;
ФТАКМ - Факультет технології, автоматизації та комп’ютеризації машинобудування;
ФАРВ - Факультет автомобілів та їх ремонту і відновлення;
ФРТТК - Факультет радіотехніки та телекомунікацій;
ФМБЕП - Факультет медико-біологічного та електронного приладобудування;
ФФЕЗМ - Факультет фінансового та зовнішньоекономічного менеджменту;
ФІПСМ - Факультет інформаційного, промислового та спортивного менеджменту.

Науково-дослідні лабораторії та центри

ЕДЕМ - екологічних досліджень та екологічного моніторингу;
АСУЕТ - автоматизованих систем управління енергоресурсами та транспорту;
МІМЕМ - математичне та імітаційне моделювання електричних мереж;
ТЗІ - технічного захисту інформації;
ДЕА - діагностика електронної апаратури;
ВІОКС - водостійких інформаційно-обчислювальних і керувальних систем;
ЕфБК - ефективних будівельних конструкцій;
АНД - автоматизація наукових досліджень;
МБКГМ - механіки будівельних конструкцій, грунтів та матеріалів;
ПВШ - проблем вищої школи;
МІМС - мікрокомп’ютерних медичних систем;
ВОСК - волокно-оптичних систем і комплексів;
НІТ - нові інформаційні технології та їх застосування;
ЦДО - центр дистанційної освіти;