Науково-дослідна робота студентів

Відомості про науково-дослідну та інноваційну діяльність студентів, молодих учених

Науково-дослідна робота студентів (НДРС) спрямована на оволодіння студентами науковими методами та формування навиків самостійного рішення науково-дослідних задач.

Для розвитку студентської науково-дослідної роботи в університеті вже не один рік працює координуючий орган - рада з науково-дослідної роботи студентів, яка здійснює:

  • координацію науково-дослідної роботи студентів;
  • організацію участі студентів в регіональних, університетських всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, конференціях;
  • організацію участі у Дні науки та Дні університету;
  • випуск збірки кращих студентських доповідей;
  • визначення рейтингу наукових досягнень студентів.

У звітному році в університеті створено і функціонує наукове товариство студентів та аспірантів, основними задачами якого є:
- залучення осіб, які научаються в університеті до науково-дослідницької роботи;
- виховання гармонійно розвиненої особистості студентів та аспірантів;
- надання нової якості науково-дослідній та науково-практичній роботі студентів та аспірантів університету з метою набуття практичного досвіду роботи з фахового спрямування;
- допомога студентам в освоєнні та поглибленому вивченні дисциплін навчального плану;
- оволодіння сучасними методиками і навичками проведення самостійних наукових досліджень;
- сприяння вирішенню конкретних практичних проблем суб’єктів господарювання шляхом залучення творчого потенціалу студентів та аспірантів;
- оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;
- пошук і підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються в університеті, надання їм всебічної допомоги;
організація та розвиток міжуніверситетського, міжнародного наукового та культурного співробітництва;
- пошук та сприяння запровадженню нових форм роботи осіб, які навчаються в університеті;
- узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи осіб, які навчаються в університеті.
Сучасний інженер, науковець повинні володіти глибокими знаннями в галузі науки і техніки, а також основами правової охорони інтелектуальної власності.

В університеті триває робота по залученню студентів, аспірантів та молодих учених до винахідницької творчості. Значна частина поданих заявок на видачу патенту і отриманих патентів створена з їх участю.

Таблиця 1

 

Показник

 

Подано заявок,
всього, в т.ч.
на винаходи

 

Отримано патентів всього, в т.ч. на винаходи

відношення
кількості отриманих патентів до
кількості поданих заявок , %

Всього, з них:

190/9

164/11

86,3

в співавторстві зі студентами

97/2

63/0

64,9

в співавторстві з аспірантами

92/9

78/3

84,7

молодими ученими

155/9

131/4

84,5

В 2010 році студентами в співавторстві з науковими керівниками було подано 97заявок на видачу патенту України, з них 2на винаходи, отримано 63 патенти України на корисну модель. Таким чином, 51 % від загальної кількості поданих заявок на видачу патенту України складають заявки, співавторами яких є студенти, 38,4 % від загальної кількості патентів у звітному році отримано в співавторстві зі студентами.

Науково-дослідна робота, що виконується в позаучбовий час, організована у формі:

  • участі студентів в виконанні договірних науково-дослідних робіт;
  • участі у наукових конференціях;
  • підготовки до публікації за результатами наукових досліджень;
  • участі у Всеукраїнських, вузівських та регіональних конкурсах наукових студентських робіт.

За останні роки активізувалась робота по залученню студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт.

студентська наука

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2009-2010 н.р. взяли участь 74 студента, які є авторами 66 наукових робіт. За підсумками конкурсу у звітному році отримано 35 дипломів переможців.

Таблиця 2


Участь у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт (кількість студентів, які отримали дипломи переможців)

дипломів І ступеня

дипломів ІІ ступеня

дипломів ІІІ ступеня

12

12

11

Всього: 35

У 2010 році ВНТУ призначений базовим вищим навчальним закладом для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація», в якому взяли участь 164 роботи з 58 вищих навчальних закладів України. В підсумковій науково-практичній конференції виступили 42 студенти з 29 вищих навчальних закладів.

Крім того, у звітному році студенти університету взяли участь:
- у конкурсі на кращу студентську наукову роботу на тему «Зробимо Україну енергоощадною», який проводився Президентським фондом Леоніда Кучми «Україна»;
- у ІV-му Всеукраїнському молодіжному конкурсі «Новітній інтелект України» взяли участь 3 студентки університету, одна з яких вийшла в фінал;
- у всеукраїнському конкурі дипломних робіт із спеціальності «Економіка підприємства», який проводився на базі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського. Студентка ВНТУ нагороджена грамотою переможця у номінації «За застосування найбільш оригінальної методики дослідження».

Всеукраїнська студентська олімпіада 2009-2010 н.р

Таблиця 3

Підсумки І-го етапу

Підсумки ІІ етапу

Кількість

Кількість

проведених олімпіад з навчальних дисциплін та спеціальностей

студентів, які взяли участь в олімпіадах з навчальних дисциплін та спеціальностей

олімпіад з навчальних дисциплін та спеціальностей

студентів, які взяли участь в олімпіадах з навчальних дисциплін та спеціальностей

1

2

3

4

35

762

26

52

 

Переможці Всеукраїнської студентської олімпіади 2009-2010 н.р.

Таблиця 4

Назва олімпіади

Призові місця

 

Системи управління і автоматики

1 місце

ІІІ місце

 

Програмування мобільних роботів мобільних роботів

1 місце в особистому заліку

ІІ місце в командному заліку

Комп’ютерні науки

1 місце

 

ІІ командне

Програмування

ІІ командне місце

Радіотехніка

ІІ місце

Теплогазопостачання і вентиляція

ІІ місце

Теоретичні основи електротехніки

ІІІ місце

Зварювальні установки, технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин та конструкцій

 

ІІІ місце

 

За наявними даними 31 переможець Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт, які закінчили навчання в період з 2008 по 2010 роки, продовжили навчання в аспірантурі, решта працюють в провідних організаціях та установах України..

На базі ВНТУ, який призначений базовим навчальним закладом, відбувся у вигляді підсумкової наукової конференції ІІ–й етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2009-2010 н.р. з напрямку «Радіотехніка», в якій взяли участь 47 студентів з 17 команд провідних вищих навчальних закладів України та з напрямку «Системи управління і автоматики», в якій взяли участь 51 представник з 17 вищих навчальних закладів України.

У звітному році студенти ВНТУ брали участь:
- у ІІ-й Всеукраїнській олімпіаді «Механотроніка в машинобудуванні», яка відбулася на базі НТУУ «КПІ»;
- у Всеукраїнській олімпіаді «Золотий байт»;
- у Всеукраїнській студентській олімпіаді, яку була проведена у звітному році Укрсоцбанком спільно з UniCredit Bank та за участі VisSaIntenational.
Вже понад 10 років у Вінницькому національному технічному університеті за окремим наказом Міністерства освіти і науки України проводиться Всеукраїнська студентська олімпіада (міжнародний етап) з програмування . Значні досягнення студентів, здобуті під час проведення олімпіади з програмування минулих років, обумовили надання їй офіційного статусу чвертьфіналу першості світу. У десятій ювілейній Всеукраїнській олімпіаді з програмування, яка проходила у ВНТУ, взяли участь представники 66 університетів.

Команда університету бере участь у всіх престижних змаганнях з програмування :

Таблиця 5

Назва

Місце проведення

Місце

Міжнародна зимова школа з програмування

Харківський національний університет радіоелектроніки: 70 команд:

 

11

 

15

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування

Львівський національний університет ім. І. Франка 39 команд

 

2

 

8

Комп’ютерні науки

Харківський національний університет радіоелектроніки

 

2

Програмування мобільних роботів

Севастопольський національний технічний університет 5 команд

2 командне

 

1 особисте

Міжнародна олімпіада KPI-OPEN

Національний технічний університет України «КПІ»

 

8

Відкритий (міжнародний) ІІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування

Вінницький національний технічний університет 38 команд:

 

7

 

23

Регіональні фінали олімпіади «Золотий Байт»

Вінницька філія академії «Крок» Комп’ютерний геній (програмування)

 

1
2

Містер Х (математика)

1

Фінал олімпіади «Золотий Байт»

Львівська філія академії «Крок» Комп’ютерний геній (програмування)

-

Містер Х (математика)

-

 

Участь у міжнародних (за межами України) конкурсах, олімпіадах

Таблиця 6


Назва заходу

Місце проведення, кількість команд

Місце

Кубок Векуа
(міжнародний)

Грузинський ун­і­верситет
Св. Андрія Первозваного
Пат­рі­аршества Грузії,
м.Тбілісі, Грузія

Диплом ІІ ступеню

 

Півфінал
(міжнародний)
Першості світу
АСМ з програмування

Бухарестський політех­нічний університет
м. Бухарест, Румунія

 

Відкритий
(міжнародний)
чемпіонат Південного Кавказу

Грузинський ун­і­верситет Св. Андрія Первозваного Пат­рі­аршества Грузії,
м.Тбілісі, Грузія

Диплом І ступеню
Диплом ІІ ступеню
Сертифікат за вагомий внесок в організацію олімпіади

VІІ Міжнародний молодіжний фестиваль інформаційних технології (міжнародна олімпіада в галузі мультимедійних
технологій).

Архангельськ , Росія

Номінація «Тривимірна анімація»
І місце
Номінація «Тривимірна графіка»
І місце, ІІ місце
Номінація «Комп'ютерна гра»
1 місце, ІІ місце, ІІІ місце
Номінація «Web-дизайн»
1 місце

 

ІХ міжнародний конкурс комп’ютерних робіт «Цифровой ветер-2010»,

м. Саратов, Росія

Номінація «Тематичний сайт»
ІІІ
місце

В роботі ХХХІХ науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області взяли участь біля 1500 аспірантів, студентів та молодих учених.

Крім того, у звітному році аспіранти, студенти та молоді учені. брали участь у 8 конференціях, що проходили на базі університету, а також у конференціях інших навчальних закладів, таких, як: міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Прогрессивные направления развития машино-приборостроительных отраслей и транспорта», м. Севастополь; науково-технічна конференція «Екологічна безпека держави » та інших.

Всього у звітному році у студентів в співавторстві з викладачами нараховується 475 публікацій.