Патентно-ліцензійне забезпечення та трансфер технологій

Основний продукт вищого навчального закладу – інтелектуальний, створений викладачами та науковими співробітниками, який містить в собі об’єкти промислової власності та об’єкти авторського права. Відділ з питань інтелектуальної власності, створений згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 533 від 24.06.04 р. , надає ефективну допомогу науково-викладацькому складу, аспірантам і студентам університету з усього комплексу з питань інтелектуальної власності, організовує роботу щодо забезпечення правової охорони об’єктів промислової власності та державної реєстрації об’єктів авторського права.

У складі наукової діяльності університету патентно-ліцензійна робота займає важливе місце.

У звітному році до Українського інституту промислової власності Вінницьким національним технічним університетом було надіслано 190 заявок на видачу патенту України, отримано 164 патенти, з яких 103 патенти створено в рамках виконання г/д та д/б тематики. Таким чином, виконання тематики на рівні створення нової техніки складає 62,8%.

Показник

Подано заявок

Отримано патентів

Всього, в т.ч.

190

164

на винаходи

9

11

на корисні моделі

181

153

 

Крім того, у звітному році подано 40 заяв та отримано 15 свідоцтв про державну реєстрацію авторського права на службовий твір.